Kimdir

Mehmet Fuad Köprülü Kimdir? Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Sanatçı, 1890 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Fuad Köprülü, Sadrazam Köprülü Mehmet soyundan geliyor. Tarih ve edebiyat alanlarında yaptığı araştırmalar yoğun olduğu için hukuk fakültesini terk etmek zorunda kalan Fuad Köprülü, 1913 yılında Serveti Fünun ve Mehasin dergilerinde şiirlerini yayımlayarak edebiyat alanındaki başarısını ortaya koymayı başardı. Usta sanatçı ilk olarak Fecri Ati topluluğunu benimsediği için Yeni Lisan ve Milli Edebiyat gibi akımlara karşı idi.

Türkçe ve edebiyat dersi veren Fuad Köprülü, Ziya Gökalp ile tanıştıktan sonra Milli edebiyat akımını benimsemeye başladı. Ziya Gökalp’ın tesiri oldukça yoğun olan Fuad Köprülü ilk olarak Türk toplumunun edebiyatını ve ilk tarihlerini incelemeye başladı. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi müderrisliğine (İstanbul Darülfünunu) getirilerek Halit Ziya Uşaklıgil’in boş bıraktığı yeri doldurmak amacıyla görevlendirildi. 1913 yılında Bilgi Dergisinde “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul” adlı başarılı yazısını yayımladı.

Bu yazıda Türk Edebiyatı araştırılıp incelenirken hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğini tartışan sanatçı, bu bağlamda yeni araştırmacıların yol göstericisi oldu. Önemli yapıtlarından biri olan ve Fuad Köprülü denilince akla gelen eseri, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar başyapıtını yayımlayarak yaşadığı devirde ses getirmeyi başardı. 1923 yılında Edebiyat Fakültesi dekanı olarak göreve başladı. 1925 yılında ününün dünyaya yayılmasına yardımcı olan Türkiyat Mecmuasını çıkardı.

Fuad Köprülü yaptığı başarılı çalışmaları ve eşsiz incelemeleri ile uluslararası birçok konferansa davet edildi. Türk Tarih Encümeni Başkanlığı görevine getirilen Fuad Köprülü, Türk Hukuk Tarihi Mecmuasını çıkararak başarısına başarı kattı. Fuad Köprülü ülkemizin NATO’ya girebilmesi için büyük çaba sarf etti. Birçok önemli görevde bulunan Fuad Köprülü, Demokrat Parti ve Hürriyet Partisinde bulundu. 28 Haziran 1966 yılında İstanbul’da hayata gözlerini yummuştur.

Edebi Kişiliği

Usta sanatçı 1932-1934 yılları arasında Divan Edebiyatı Antolojisi adlı önemli eserini yazarak Divan edebiyatı hakkında önemli bilgilere yer verdi. Yaptığı inceleme ve araştırmalarla adından bahsettirmeyi başaran Fuad Köprülü, 1500 küsur makale ve kitap yazmıştır.

Edebiyatımız açısından büyük öneme sahip olan bu eserler Türk edebiyatı tarihi hakkında derinlemesine bilgi içermektedir. Önemli üniversitelerde profesörlük görevinde bulunan Fuad Köprülü Dışişleri bakanlığı görevine kadar yükselmiştir. Sanatçı, eserlerini meydana getirmeden önce Fecri Ati topluluğundan etkilenmiş, bu dönem özelliklerini içinde barındıran şiirler yazmıştır.

Ancak Ziya Gökalp’ın etkisi ile Milli edebiyat akımı tesirinde kalmış bu şekilde eserler ortaya koymuştur. Genç Kalemler dergisinin önemli yazarlarından sayılan Fuad Köprülü başyazar olarak kalemde bulunmuştur. Duygusal açıdan güçlü şiirler yazmıştır.

Mehmet Fuad Köprülü’nün Eserleri

 • Türk Tarihinin Ana Hatları
 • Erzurumlu Emrah
 • Edebiyat Araştırmaları
 • Ali Şir Nevayi
 • Mektep Şiirleri
 • Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı
 • Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesri
 • Demokrasi Yolunda
 • Les Origines de L’Empire Ottoman
 • Fuzuli Hayatı ve Eserleri
 • Bugünkü Edebiyat
 • Türk Tarih-i Dinisi
 • Malümat-i Edebiyye
 • Türk Dilinin Sarf ve Nahvi
 • Türk Saz Şairleri Antolojisi
 • Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
 • Nasrettin Hoca
 • Türk Edebiyatı Tarihi
 • Türkiye Tarihi
 • Hayat-ı Fikriye
 • Türk Saz Sâirleri Antolojisi
 • Türk Edebiyatı Târihi I-II
 • Azeri Edebiyatına Ait Tetkikler
 • Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türk-i Basit
 • Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar
 • Anadolu’da Türk Dili ve Edebiyatı’nın Tekamülüne Bir Bakış
 • Edebiyat Araştırmaları Külliyatı
 • Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu
 • İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi
 • Divan Edebiyatı Antolojisi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu