KPSS

2021 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları

Bu yazımızda sizler için 2021 KPSS Önlisans Konuları hakkında bilgiler vereceğiz. KPSS Önlisans iki yılda bir yapıldığından dolayı sınav adayları için oldukça önemli bir sınavdır. KPSS Önlisans sınavına iki yıllık bölüm  mezunları girebilmektedir. KPSS Önlisans sınavında adaylara 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplamda 120 soru sorulmaktadır. Sınav süresi olarak ise öğrencilere toplamda 130 dakika süre verilmektedir. Vermiş olduğumuz KPSS Önlisans konuları ÖSYM müfredatına uygundur.

2021 KPSS Önlisans Konuları

2021 KPSS Önlisans Vatandaşlık

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi
 • Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı
 • 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuk
 • Temel Hak ve Hürriyetler

2021 KPSS Önlisans Türkçe

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Ses Bilgisi
 • Yapı Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Cümle Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları

2021 KPSS Önlisans Matematik

 • Temel Kavramlar,
 • Sayılar,
 • Bölme-Bölünebilme Kuralları,
 • Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Eşitsizlik – Mutlak Değer
 • Oran – Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • İşlem – Modüler Aritmetik
 • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
 • Tablo ve Grafikler

2021 KPSS Önlisans Tarih

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • İlk Türk – İslam Devletleri ve Beylikleri
 • Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
 • Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
 • XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)
 • XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)
 • XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi)
 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
 • I. TBMM Dönemi
 • Atatürk İnkılapları
 • Atatürk İlkeleri
 • Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk Sonrası Dönem
 • Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2021 KPSS Önlisans Coğrafya

 • Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

Bu yazımıza da göz atabilirsiniz ; 2020 KPSS Ortaöğretim (Lise) Konuları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu