Konu AnlatımlarıTarih

İlk Çağ Uygarlıkları Konu Anlatımı

Bu makalemizde sizler için İlk Çağ Uygarlıkları konusunu anlattık. Tarihi anlamak için öncelikle tarihle ilgili özellikleri ve kavramları bilmek gerekir.

Kültür ve Uygarlık:

-Bir millete, ait geçmişten gelen ve devam eden manevi ve maddi tüm değerler ve özelliklere kültür denir. Göç, ticaret, savaş, ekonomi gibi  durumlar sayesinde toplumlar arası etkileşim ile kültür farklılıkları oluşur. Bu etkileşim sonucunda medeniyetler(uygarlıklar) oluşur. Bilinen ilk uygarlıklar insan hayatı için elverişli iklim bölgelerinde ortaya çıkmıştır. Bu bölgeler Çin, Mezopotamya, Hindistan, Mısır bölgeleridir.

Mezopotamya Uygarlıkları:

-Fırat ve Dicle nehirleri arasında bulunup Güneydoğu Anadolu’dan Basra Körfezi’ne kadar olan kısım Mezopotamya olarak adlandırılır. Bölge sürekli istila ve baskı altında olup, dayanıklı malzeme bulunmamasından kaynaklı olarak mimari eserleri günümüze kadar ulaşmamıştır.

A) SÜMERLER:

-Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlık olan Sümerler “site” adı verilen şehir devletleri kurmuş ve bu şehir devletleri “patesi” adı verilen yarı tanrı yarı kral kişiler tarafından yönetilmiştir. Sınıfsal farklılıklar söz konusudur. Halk üç gruba ayrılır: Özgürler, bazı haklara sahip olanlar, ve köleler.

Yerleşik yaşam yaygın olduğu için ekonomi tarıma dayanıyordu ve bu yüzden ticaret gelişmişti. Bu yüzden Mezopotamya’dan Hindistan’a kadar seyahat ediliyordu.

İlk işlevi gözlem evi olsa da tahıl ambarı,okul gibi işlevleri olan “Ziggurat” adı verilen tapınakları bulunmaktaydı. Bu tapınaklarda astronomi ile ilgili yoğun çalışmalar gerçekleşmiştir ve bunun sonucunda birçok bilgi elde edilmiştir.

Sümerlerin dünya tarihine olan katkıları:

-Tahıl sonucunda elde edilen hasatı kaydetmek için çivi ile yapılan işaretlemeler zamanla çivi yazısını ortaya çıkarmış ve bu gelişme ile yazıyı kullanan ilk medeniyet Sümerliler olmuştur.

-Yazıyı kullanmaları sonucunda Tufan, Büyük Yaratılış ve Gılgamış destanlarına ulaşılmıştır.

-İlk yazılı hukuk kuralları ise yine Sümerliler tarihinde kral Urgakina tarafından oluşturulmuştur.

-Astronomi ile ilgili olarak ise bir ayın 30 günden oluştuğunu,bir yılın ise 365 gün olduğunu keşfetmiş ve ilk Ay takvimini oluşturmuşlardır.

-Matematik ile ilgili olarak ise dairenin 360 eşit parçaya bölünebildiğini,yüzey ölçümünü ve çarpmayı bulmuşlardır.

B) AKADLAR:

-Başkentleri “Agade” şehri olup Arap kökenli bir uygarlıktır. Bilinen en önemli özellikleri düzenli orduyu kullanan ilk uygarlık olmalarıdır.

Akadlar kral Sargon zamanı devlet oluşturmuş ve ilk imparatorluk olmuşlardır.

C) BABİLLER:

-Amurluların devamı olarak görülmektedirler. Kral Hamurrabi döneminde hazırlanan “Hamurrabi Kanunları” olarak adlandırılan kısasa kısas kanunlar Mezopotamya’ya ait en gelişmiş ve en işe yarar kanunlardır.

Mimarı açıdan en gelişmiş medeniyet olan Babiller’e ait Babil’in Asma Bahçeleri ise Eski Dünyanın yedi harikasından biridir.

D) ELAMLAR:

-Asurlular tarafından sonlanan Elamlar’ın başkenti “Sus” şehridir. Madencilik ve seramik alanında önemli işler imza atmışlardır.

E) ASURLULAR:

-İlk çağlarda bilinen ilk kütüphaneyi oluşturmuşlardır. Başkentleri “Ninova”dır ve Arap kökenlilerdir.

“Karum” adı verilen ticari amaçlı koloniler kurmuşlardır. Bu Karumların içinden en büyüğü Kayseri-Kültepe’dedir.

“Kral Yolu” adı verilen ve Lidyalılar’a ait olan Sard şehrinden başkentleri Ninova’ya kadar uzanan ticaret yoluna hakim olmuşlardır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu