Konu AnlatımlarıTarih

Tarih Bilimine Giriş Konu Anlatımı

Bu makalemizde sizler için Tarih Bilimine Giriş konusunu anlattık. Tarihi anlamak için öncelikle tarihle ilgili özellikleri ve kavramları bilmek gerekir.

Tarih Bilimine Giriş Konu Anlatımı

Tarihi Olayların Özellikleri

 • Geçmiş olayları inceler.
 • İnsan toplulukları tarafından meydana getirilir.
 • Belgelere dayanmalıdır.
 • Yer ve zaman belirtilmelidir.
 • Sebep – sonuç ilişkisi olmalıdır.
 • Objektif olunmalıdır.
 • Tekrarlanamaz
 • Olayın meydana geldiği devrin şartları ve değer yargıları iyi bilinmelidir.
 • Araştırma mümkün olduğu kadar olayın geçtiği yerde yapılmalıdır.

Tarihe Yardımcı Bilimler

Coğrafya: Yer bilimi

Arkeoloji: Kazı bilimi

Antropoloji: Irk bilimi

Etnografya: Öz kültür bilimi

Paleografya: Yazı bilimi

Nümizmatik: Para bilimi

Diplomasi: Belge bilimi

Sosyoloji: Toplum bilimi

Kronoloji: Zaman bilimi

Filoloji: Dil bilimi

Heraldik: Arma bilimi

Sigillografya: Mühür bilimi

Olgu: Fetih hareketi, nüfus artışı…

Olay: İstanbul’un fethi, bir çocuğun doğumu…

Tarih Yazıcılığının Geçirdiği Aşamalar

Hikayeci (Nakilci) Tarih

Olaylar hikayeler şeklinde, mübalağalı biçimde ele alınır. Sebep -sonuç ilişkisi yoktur. Öncüsü Heredot’dur.

Öğretici Tarih (Pragmatik)

Olaylardan ders çıkarmak suretiyle, toplumun ahlak ve karak­terini geliştirmeyi amaçlar. Kahramanlar ön plana çıkartılır. Öncüsü Tukudides’dir.

Neden – Nasılcı (Bilimsel) Tarih

Olaylar, sebep – sonuç ilişkisi içinde, neden ve nasıl so­rularına cevap aranarak incelenir.

Tarih Çeşitleri

 •  Zamana Göre: İlkçağ uygarlıkları.
 •  Mekana Göre: Orta Asya Türk Tarihi.
 • Konuya Göre : Siyasi Tarih, Kültür Tarihi.

Takvim

 • Güneş yılı esaslı: 365 gün 6 saattir. Mısırlılar bulmuştur.
 • Ay yılı esaslı: 354 gündür. Sümerler bulmuştur.

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Takvimler

12 Hayvanlı Takvim: Güneş yılı esaslıdır. Her yıla bir hayvan ismi verilir. 12 aydan oluşur.

Hicri Takvim: Ay yılı esaslıdır.ilk kez Hz. Ömer zamanında kullanılmaya başlanmıştır. Hic­ret başlangıçlıdır.

Celali Takvim: Büyük Selçuklu Devleti’nde Melikşah zamanında ayrıca Harzemşahlar ve Babürler tarafından da kullanılmıştır. Güneş yılı esaslıdır. İran kökenlidir.

Rumi  Takvim: Güneş yılı esaslı bir takvimdir. Hicret başlangıçlıdır.

Miladi Takvim: 1 Ocak 1926’dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Mısırlılar bulmuş, Yu­nan ve Romalılar geliştirmiştir. Hz. İsa’nın doğumu (Milad – 0) başlangıç kabul edilmiştir.

Tarihin Çağlara Ayrılması

Tarih Öncesi Devirler (Prehistorik)

Taş Devri

 • Kaba taş: Araç – gereç yapımı yoktur. İnsanlar toplayıcılıkla geçinmektedirler. En ilkel ve en uzun dönemdir.
 • Yontma taş: Araç ve gereç yapımı başlamıştır. Toplayıcılık yanında avcılık başlamış, insan­lar mağaralara çekilmişlerdir. Resim ve kabartma eserlere rastlanmıştır. Ateş bulunmuştur.
 • Cilalı taş: Topraktan araç- gereç yapımı başlamış, seramik sanatının temeli atılmıştır. Üre­ticilikle birlikte yerleşik hayat başlamıştır. Hayvanlar evcilleştirilmiş

Maden Devri

 •  Bakır Devri:
 •  Tunç Devri: İlk site devletleri, ardından büyük devletler kuruldu.
 •  Demir Devri: Devrin sonunda yazı bulundu.

Tarihi Çağlar

 • İlkçağ: (Yazının bulunması M.Ö. 3000 – Kavimler Göçü 375)
 • Ortaçağ: (Kavimler Göçü 375 – İstanbul’un Fethi 1453)
 • Yeniçağ: (İstanbul’un Fethi 1453 – Fransız ihtilali 1789)
 • Yakınçağ: (Fransız İhtilali 1789 -——>)

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu