KimdirTarih

Genç Osman Kimdir?

I. Ahmed’in oğlu Osmanlı Devletinin 16. padişahı olan II. Osman’ın hayatı hakkında sizlere bilgiler vereceğiz.

Genç Osman Kimdir, II. Osman’ın Hayatı, II. Osman dönemi önemi ve Genç Osman hakkında daha fazla bilgiye bu makaleden sahip olabilirsiniz. II. Osman ile Genç Osman aynı kişilerdir.

Doğum Tarihi :1604

Doğum Yeri: İstanbul

Baba Adı: I. Ahmed

Anne Adı: Hatice Mâhrifuze Hatun

Ölüm Tarihi: 1622

Öldüğü Yer: İstanbul

Saltanat Süresi: 1618 – 1622

Kabri: İstanbul (Sultanahmet Cami Yanındadır.)

Kişiliği

1604 yılında I. Ahmed ile Mahfiruz Hatice Sultan’ın oğlu olarak Osmanlı payitahtı İstanbul da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine tahta çıkan amcası Sultan I. Mustafa’nın akıl sağlığının yerinde olmadığı anlaşılınca amcası tahttan indirilerek 1618 yılında tahta çıktı. Genç Osman,  Fatih Sultan Mehmed devrinden beri gelenek haline gelen cariyelerle eş olma kuralını terk ederek saray dışından evlilik yapmış ve Şeyhülislam Esad Efendi’nin ve Pertev Paşa’nın kızları ile evlenmiştir.

II. Osman tahta çıktığı sıralar İran ile savaşlar devam ediyordu. İran Osmanlı Devletine karşı başarılar kazandığı halde Erdebil şehrinin Osmanlı kuvvetlerinin eline geçme ihtimali üzerine barış teklifi yapıldı ve Nasuh Paşa Anlaşması esas alınarak Serav Anlaşması imzalandı böylece barış ortamı yeniden tesis edildi. II. Osman döneminde Lehistan ile devam eden barış ortamı da Lehistan’ın Eflak ve Erdel’in iç işlerine karışması sebebi ile bozuldu ve II. Osman Lehistan Seferine çıkamaya krar verdi ancak sefere çıkmadan önce babasının çıkarmış olduğu Ekber ve Erşed Kanununu çiğneyerek kardeşi Şehzade Mehmed’i idam ettirmiştir bu durum hem yeniçerilerin hem de tebaanın tepkisine yol açmıştır.

Çünkü Şehzade Mehmed yeniçeri ve tebaa tarafından sevilen ve geleceği parlak bir şehzade idi. Şehzade Mehmed’in idam edilmeden önce ağabeyi II. Osman’a Dilerim Allah’tan ömrün berbad olub benim ömrümden ne mamur eylediysen sende saltanat süremeyesin diye beddua ettiği bir çok kaynakta geçmektedir.

Hotin Seferi

II. Osman Lehistan üzerine çıktığı Hotin Seferinde yeniçerilerin isteksizliği yüzünden başarı kazanamadı ancak daha sonra Lehistan ile Hotin Barışı yapıldı Lehistan Kırım Hanlığına eskiden olduğu gibi vergi vermeyi kabul etti. Sefer dönüşünde Genç OsmanYeniçerilerin disiplinsizliğini ve başı bozukluğunu gördüğü için Yeniçeri Ocağını kaldırıp yeni bir ordu kurmaya karar verdi.

II. Osman hacca gideceğini ilan edince beklenmedik bir tehlike ile karşılaştı çünkü daha önce hiçbir padişah hacca gitmemişti. Aslında Genç Osman’ın hacca gitmesi bahane idi. Amacı hacca gidiyorum bahanesi ile Anadolu ve Suriye Türklerinden müteşekkil yeni bir ordu kurma planını gizlemekti yanına güvendiği yeniçeri ve sipahileri alarak geri kalanını payitahtın korunması için görevlendirmişti.

II. Osman’ın gizli planı açığa çıkınca Yeniçeriler ayaklandı ve payitahtı yerle bir etti. Yaşanan gelişmeler üzerine geri dönen II. Osman isyanı durdurmak için uğraştı ancak yeniçeriler yatışmadığı gibi sarayı basıp padişaha bir liste ulaştırarak liste de ismi olan kişilerin kendilerine teslim edilmesini istediler. Genç Osman başlar da dirense de daha sonra yeniçerilerin istekleri yerine getirildi ve yine yeniçerilerin isteği ile tahta 1622 yılında I. Mustafa çıkarıldı. Ulema I. Mustafa’ya biat etmedi ise de yeniçerilerin zorbalıkları yüzünden biat etmek zorunda kaldı. Yeniçeri Ağası Ali Ağa asileri yatıştırmak isterken asiler tarafından öldürüldü.

II. Osman daha sonra yeniçeriler tarafından yakalanarak Yedi kule zindanlarına kapatıldı.”Görün şu Dünyanın halini dün cihan padişahı idim bu gün üryan kaldım malımın mülkümün haddi hesabı yok iken şimdi on akçelik servetim yoktur. Bakıp halime ibret alın” dediği de kaynaklar da zikredilir.

Yedikule zindanlarında kendisini öldürmeye gelen Kara Davud Paşaya da ”Hain ben sana ne ettim iki kez idamın gerekirken seni affedip makam ve mülk sahibi ettim bu yaptığın reva mıdır alçak” sözleri de II. Osman’ın son sözleri olmuştur. II. Osman kendisini öldürmeye gelenlerin bir kaçının hakkından gelmiş ancak daha sonra haya organları sıkılarak etkisiz hale getirilmiş ve boynuna atılan kementle öldürülmüştür. Öldürüldükten sonra da kulağı kesilerek I. Mustafa’nın validesine götürülmüştür. II. Osman’ın cenazesi babasının ismiyle anılan türbeye defnedilmiştir.

Kişiliği

II. Osman Osmanlı padişahları içinde ilk ıslahatçı padişahtır Yeniçeri Ocağını kaldırıp Türklerden oluşan bir ordu kurmak istemiş fakat acemice tavırları yüzünden bunu başaramamıştır. Kardeşi Şehzade Mehmed’in idamından sonra Yeniçeriler ve halk kendisine karşı tavır almış o yıllar da yaşanan felaketlerin sebebini halk Şehzade Mehmed’in katledilmesine yormuştur. II. Osman ilerleyen yüzyıllar da İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarınca Genç Osman adıyla anılmaya başlanmıştır. Farisi mahlası ile de divan şiirleri yazmıştır. Arapça ve Farsça öğrendiği de kaynaklardan anlaşılmaktadır.

Eşleri

  • Meylişah Hatun 
  • Ayşe Kadın
  • Akile Hanım 

Çocukları

  • Şehzade Ömer
  • Şehzade Mustafa
  • Zeynep Sultan

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu