Kimdir

Cenap Şahabettin Kimdir? Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Cenap Şahabettin, 1870 yılında Manastır’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaştan itibaren şiir yazmaya başlamıştır. İlk şiirleri Saadet gazetesinde yayımlanmıştır. Edebiyatı Cedide’nin önde gelen isimlerindendir. Askeri Tıbbiye’yi bitirmiştir. İhtisas için Paris’e gitmiştir.

1914 yılında doktor olarak emekliye ayrılmış ve Darülfünunda müderrislik yapmıştır. Batı edebiyatı okuyarak Fransız dilini, eserlerini takip etmiştir. Yenilikçi bir şairdir. Aşk ve doğa şiirleri ile sembolizmin öncüsü sayılmıştır. 1908 yılından sonra düz yazı türüne ağırlık vermiştir.

Cenap Şahabettin, Serveti Fünun Şiirinin Tevfik Fikret’ten sonra gelen en önemli ismidir. Hem yazar hem de doktordur. Düz yazı türünde eserleri olsa da asıl eserlerini şiir türünde vermiştir. Şiirlerinde müzikaliteye önem vermiştir. Şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmıştır. Hece ölçüsünü “parmak hesabı” olarak küçümsemiştir.

Edebi Kişiliği

Şiirde ahengi ve müzikaliteyi sağlamak için aynı şiirde iki, üç vezin kullanmıştır. “Sanat sanat içindir” görüşünü benimsemiştir. Şiirlerinde sosyal konulara bu nedenle değinmemiştir. Sanatta güzellik anlayışını öne çıkarmıştır ve sosyal görüşe, hayatın içinden konulara yer vermemiştir. Şiirlerinde tamamen bireysel konuları işlemiştir.

Şiirlerinde sembolizm akımının etkisi görülmektedir. Zaten Türk şiirine sembolizm ve parnasizm akımını getiren kişi olarak bilinmektedir. Serveti Fünun sanatçıları arasında tabiatı en çok işleyen şair olarak bilinmektedir. Sonbahar başta olmak üzere mevsimler ve gece teması en çok tasvir ettiği şiir temalarıdır.

Tevfik Fikret gibi tablo şiirler yazmaktadır. Cenap Şahabettin’in görüşüne göre şiir, kelimeler ile yapılmış bir resimdir. Bu nedenle şiirlerinde zengin bir lirizm görülmektedir. Ayrıca nükteye ve söz oyunlarına büyük önem verilmiştir. Hiç duyulmamış nüktelere şiirlerinde yer vermiştir. Çok geniş bir hayal gücüne ve nükte anlayışına sahiptir.

Cenap Şahbettin’in eserlerinde yansıtmış olduğu dil oldukça ağırdır ve ağdalıdır. Serveti Fünun sanatçısıdır ve Serveti Fünun sanatçılarının dili ağır olur. Bu nedenle eserlerinde de bilerek ağır dil kullanmıştır. Şiirlerinde dil bilgisi kurallarına uymamaktadır. “Yeni Lisan” anlayışını savunanlarla bu konu üzerinde tartışmalar yaşamıştır.

Sanat Anlayışı

Serbest Müstezat nazım biçimini geliştirmiş ve sone nazım biçimini de şiirlerinde başarılı bir şekilde kullanmıştır. En ünlü şiiri “Elhan-ı Şita”dır. Bu şiirde kış mevsimi tasvir edilmektedir. Türk edebiyatında doğayı tasvir eden en önemli şiirlerden birisi olarak bilinmektedir.

Cenap Şahabettin düzyazı türünde de başarılı örnekler vermiştir. Ayrıca düz yazı türündeki eserlerinde kullanmış olduğu dil şiirlerine göre daha sadedir. Dahhak-ı Mazlum ismi ile mizah türünde yazılar yazmıştır.

Tiryaki Sözler adlı eseri Türk edebiyatında özdeyiş türündeki ilk eserlerdendir.

Eserleri

Şiirleri

 • Tamata
 • Seçme Şiirleri
 • Bütün Şiirleri
 • Terâne-i Mehtap

Tiyatroları

 • Körebe
 • Küçük Beyler
 • Yalan

Düzyazıları

 • Hac Yolunda
 • Evrak-ı Eyyam
 • Afak-ı Irak
 • Avrupa Mektupları
 • Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözleri
 • Vilyam Şekispiyer
 • Tiryaki Sözleri
 • Suriye Mektupları

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu