KimdirTarih

III. Osman Kimdir?

Bu makalemizde 25. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesi  II. Mustafa’nın oğlu III. Osman hakkında bilgiler verdik. III. Osman Kimdir, III. Osman’ın Hayatı, III. Osman dönemi önemi ve III. Osman hakkında daha fazla bilgiye bu makaleden sahip olabilirsiniz.

III. Osman’ın Hayatı ve Kronolojisi

II. Mustafa ile Şehsüvar Sultan’ın oğlu olarak Karlofça Anlaşmasının imzalandığı 1699 yılında dünyaya geldi. Şehzadeliğinde  iyi bir tahsil gördü. Ağabeyi Sultan I. Mahmud’un 1754 yılında Cuma namazı çıkışı at sırtında vefat etmesi üzerine 25. Osmanlı padişahı olarak tahta cülus etti. Tahta çıktığında usuller gereği tımar, zeamet ve mukataa sahiplerinin yenilemesi gereken beratlar için alınacak olan vergiyi hazinenin dolu olmasını gerekçe göstererek affetti.

Ağabeyi Sultan I. Mahmud zamanında inşası başlayan cami tamamlanarak Nuruosmaniye adıyla 1755 yılında ibadete açıldı. Aynı yıl İstanbul da büyük bir yangın çıktı bir çok tarihi eser harap oldu. Aynı yılın kışının çok şiddetli geçmesi sebebiyle Haliç donmuş ve insanlar İstanbul’un bir yakasından öbür yakasına yürüyerek gidip gelir olmuştu. 1756 yılında ikinci kez büyük bir yangın çıkınca İstanbul’un dörtte üçü kül oldu.

İstanbul’un yeniden inşa edilmesi için III. Osman imar faaliyetlerinin başlamasını emretti. III. Osman döneminde devlet dışa kapalı bir politika izlemiştir. Ancak Malta korsanlarına karşı savunma amacıyla bazı kaleleri tahkim ettirmeyi de ihmal etmemiştir. 1757 yılında III. Osman vefat etti. Cenazesi ağabeyi I. Mahmud’un gömülü olduğu türbeye defnedildi. III. Osman’ın çocukları olmamıştır.

Kişiliği

Sultan III. Osman fakirlere acır onlara şefkatli davranırdı. Tebdil-i kıyafet giyerek payitahtı dolaşır halkın sıkıntılarını dinlerdi. Her kim olursa olsun yalan ve rüşvete müsamaha göstermez ve rüşvet alanları şiddetle cezalandırırdı. III. Osman musikiden  hoşlanmadığı için musikiyi saray da yasaklamış ve musiki ile uğraşanları da saraydan kovmuştur. III. Osman imar faaliyetlerine de büyük önemler vermiş ve bir çok mimari eser yaptırmıştır.

Eşleri

  • Ferhunde Emine Kadın
  • Leyla Başkadın
  • Zevki Kadın

III. Osman Dönemi Kronolojisi

1754 I. Mahmud’un vefat emesi üzerine III. Osman tahta çıktı.

1755 Çetin geçen kış mevsimi sebebiyle Haliç dondu. İstanbul da büyük bir yangın çıktı. Nuruosmaniye Caminin inşası tamamlandı ve ibadete açıldı.

1756 İstanbul da ikinci kez büyük bir yangın çıktı.

1757 III. Osman vefat etti.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu