KimdirTarih

II. Ahmed Kimdir?

Bu makalemizde siz değerli okuyucularımıza Sultan İbrahim’in oğlu Osmanlı Devletinin 21. padişahı II.Ahmed'in hayatı hakkında bilgiler vereceğiz.

II. Ahmed Kimdir, II. Ahmed’in Hayatı, II. Ahmed dönemi önemi ve II. Ahmed hakkında daha fazla bilgiye bu makaleden sahip olabilirsiniz.

Doğum Tarihi : 1643

Doğum Yeri: İstanbul

Baba Adı: Sultan İbrahim Han

Anne Adı: Hatice Muazzez Sultan

Ölüm Tarihi: 1695

Öldüğü Yer: Edirne

Saltanat Süresi: 1691 – 1695

Kabri: İstanbul (Süleymaniye Cami’nde Kanuni Türbesindedir.)

Hayatı

Sultan İkinci Ahmed Han, yirmi birinci Osmanlı sultanıdır. Seksen be­şinci İslâm halifesidir. Babası Sultan İbrahim Han, annesi Hatice Muazzez Valide Sultan’dır. 25 Şubat 1643’te doğdu.

Çok iyi bir tahsil gördü. Arapça ve Farsçayı iyi derecede öğrendi. Sultan İkinci Süleyman Han’ın vefatından sonra 1691’de Osmanlı tahtına oldu.

Bir çok sıkıntılarla on yedinci yüz­yılın son senelerine gelen Osmanlı Devleti, gücü ve kuvvetini hâlâ koru­yordu.

Osmanlı Devleti, muazzam bir devlet teşkilâtının, sağlam bir eğitim teşkilâtının, köklü bir aile terbiyesi­nin, yüksek bir ahlâk anlayışının üze­rinde kurulmuştu. Osmanlı Devleti, İran ve Avrupa kökenli dış güçlerin taarruzlarına, iç karışıklıklara rağmen yine de güçlü idi.

Sultan ikinci Ahmed Han, bu ka­rışık devrede padişah olmuştu. ilk gü­nünde şu sözü söylemişti:

“Mülkün sahibi Allâhü Tealadır. O, mülkü dilediğine verir. Dilediğini aziz, dilediğini zelil eder. Allahü Teâlâfazl-u kereminden bu aciz kulu­na padişahlığı nasip etti. Bu nimetin şükrünü feda edemem. Ama milletime hizmet edeceğim. Din ve devletimin yükselmesi için çalışacağım. ”

Kişiliği

Sultan İkinci Ahmed Han, tebdl-i kıyafet ederek, yani kıyafetim de­ğiştirerek, normal bir vatandaş gibi çarşılarda, pazarlarda alış-veriş eder, fiyatları kontrol ederdi. Eğer bir hak­sızlık görürse, derhal o kişileri çağır­tır, hesabını sorardı. Milletine hizmet etmek için çok gayret gösterirdi.

Halk arasında dolaşır, dertlerini sa­bırla dinler, çare bulunması için ge­rekli yerlere emir verirdi. İslâmiyet e, Hicaz bölgesine ve seyyidlere, yani Peygamber Efendimizin soyundan ge­lenlere hizmet ederdi.

Sultan İkinci Ahmed Han, devrinde âdil bir sultan olarak yaşamış, milleti­ni memnun etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışmıştı. Göste­rişten hoşlanmazdı. Sade giyinmeye ehemmiyet gösterirdi. Uzun uzun düşündükten ve işi bilenlerle istişare et­tikten sonra karar verirdi. Sanatkârları korur, onlara yardımlarda bulunarak daha iyiye ve güzele doğru yönlendi­rirdi. Kendisi de güzel yazı yazardı. Bizzat yazdığı Kurân-ı Kerimler ve kitaplar vardır.

Osmanlı tarihleri onun hakkında şunları söyler:

Güzel huylu, takva sahibi ve din­dar idi. Her ilimde bilgili, iyiliksever ve hayırsever bir padişah idi. ”

Çok merhametli ve vatanperver olan Sultan ikinci Ahmed Han, hasta oldu­ğu zamanlarda bile, devlet işlerinden hiçbir zaman el çekmezdi. Haftada iki gün yapılan divan toplantılarının dör­de çıkarılmasını emretmişti. Toplantıları bizzat takip eder, yaptığı herhangi bir hatayı düzeltmekten çekinmezdi.

II. Ahmed Dönemi Kronolojisi

 • 2. Ahmed'in Fermanı
  2. Ahmed’in Fermanı

  12 Haziran 1692’de Varat Kalesi Avusturyalıların eline geçti.

 • 18 Temmuz 1692’de Venedikliler Hanya Kalesi’ni kuşattılar. Yenilerek geri çekildiler.
 • 12 Eylül 1693’te Belgrat Avus­turyallıların kuşatmasından kurtarıldı.
 • 21 Eylül 1694te Sakız Kalesi ve Şakız Adası Venediklilerin eline geç­ti.
 • Anadolu’nun hemen kıyısındaki bu adanın düşman eline geçmesi Padişah Sultan İkinci Ahmed Han’ı çok üzdü ve Avusturya seferinde olan sadrazama:

Sakız düşman elinde oldukça Macaristan ’ın tamamını fethetmen bile makbulüm değildir. ” diye mek­tup yazdı.

 • Serasker Mısıroğlu, Sakız müjde­sini bizzat vermek için İstanbul’a gel­di.
 • Sakız’ın elden çıkmasının acısı ile üzüntüden hastalığı ağırlaşan Sultan İkinci Ahmed Han, 26 Şubat 1695 tarihinde Sakız’ın fetih haberi­ni alamadan ve elli iki yaşında iken Edirne’de vefat etti.
 • Sultan Ahmed Han, İstanbul’da Ka­nuni Sultan Süleyman Han’ın türbe­sine defnedildi. Yerine İkinci Mustafa Han sultan oldu.

Sultan ikinci Ahmed Han da, iç ka­rışıklıklar ve dış harplerle uğraştı. Çok hassas ve ince ruhlu bir hükümdardı. Sakız Adası’nın elden çıkmasına çok üzülmüştü. Bu üzüntüsü hastalığını arttırmıştı.

Sadrazam Fazıl Musta­fa Paşa

19 Ağustos 1691’de değerli bir dev­let adamı olan Sadrazam Fazıl Musta­fa Paşa Belgrat’tan sonra Budin’i de almak için harp ederken Salankamen Muharebesi’nde bir kurşun isabeti ile şehit oldu. Osmanlı ordusu kısa bir zaman kumandansız kalınca yenildi. Yerine Ali Paşa sadrazam oldu. Tuna Nehri’ndeki Osmanlı donanması düşman donanmasını mağlup etti.

Eşleri

 • Haseki Rabia Sultan
 • Şayeste Hanım

Çocukları

 • İbrahim
 • Abdullah
 • Selim
 • Asiye Sultan
 • Atika Sultan
 • Hatice Sultan

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu