Tarih

Sultan Abdülaziz Dönemi Kronolojisi

Sultan Abdülaziz Dönemi Kronolojisi adlı çalışmamızı hazırlamamızda ki amacımız bu dönem de meydana gelen olaylar hakkında kronolojik bir bilgi vermek ve yapılacak araştırmalar da araştırmacılara kolaylık sağlamaktır. Çalışmamızı hazırlamadan önce sağlam ve güvenilir kaynakları kullanarak doğru bilgiler vermeyi amaçladık. İşte karşınız da Sultan Abdülaziz Dönemi Kronolojisi;

Sultan Abdülaziz Dönemi Kronolojisi

1861 Sultan Abdülmecid’in ölümü üzerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa sadaretten alınarak yerine Ali Paşa tayin edildi. Keçecizade Mehmed Paşa sadrazamlığa getirildi.

1862 İşkodra sulhü yapıldı. İstanbul protokolü imzalandı. İlk kez posta pulu kullanılmaya başlandı.

1863 Sultan Abdülaziz Mısır seyahatine çıktı. Yusuf Kamil Paşa sadrazamlığa atandı.  Fuad Paşa sadrazamlığa getirildi.

1864 Memleketeyn birliğini öngören protokol imzalandı.

1865 Payitahtta kolera salgını başladı. Hoca Paşa da büyük bir yangın çıktı. Tersane ve donanma da düzenlemeler yoluna gidildi.

1866 Giritte isyan çıktı. Girit İsyanına katılanlar Yunanistan’a sürgün edildi. Mısır da veraset usulünde değişiklikler yapıldı

1867 Sultan Abdülaziz Avrupa seyahatine çıktı. Jön Türkler Fransa’nın başkenti Pariste Osmanlı Devleti ve padişah aleyhinde propaganda yapmaya başladı.

1868 Hilal-i Ahmer (Kızılay) kuruldu. Şurayı Devlet kuruldu. Ali Paşa Girit’e gönderildi.

1869 Süveyş Kanalı açıldı. Keçecizade Fuad Paşa öldü.

1870 Bulgar Kilisesi bağımsızlığını ilan etti.

1871 Vilayet Nizamnamesi çıkarılarak idari yapılanma da değişikliklere gidildi. Mahmud Nedim Paşa sadrazamlığa getirildi.

1872 Mısır Hidivlerine dış borç alma yetkisi verildi. Midhat Paşa sadrazamlığa atandı. Midhat Paşa dan boşalan sadrazamlığa Mütercim Rüştü Paşa getirildi.

1873 Sakızlı Ahmed Paşa sadrazamlığa atandı. Şirvanizade Mehmed Paşa sadrazamlığa tayin olundu.

1874 Serasker Hüseyin Avni Paşa sadrazam oldu.

1875 Sakızlı Esad Paşa ikinci defa sadrazamlığa getirildi. Mahmud Nedim Paşa ikinci kez sadrazamlığa atandı.

1876 Bulgaristan da isyan çıktı. Selanikte olay çıktı. Sultan Abdülaziz kendisine yapılan darbe ile tahttan indirilerek yerine V. Murad tahta çıkarıldı. Sultan Abdülaziz intihar süsü verilerek öldürüldü.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu