Tarih

Topal Recep Paşa’nın Ölümü

IV. Murat tahta çıktığında henüz 11 yaşındaydı bu yüzden devlet yönetiminde etkin olamadığından otorite boşluğu meydana gelmiş bu boşluktan yararlanan bazı devlet adamları karışıklıklar çıkararak devlet düzeninin işlevsiz hale gelmesine sebep olmuştu.

Bu karışıklıklar yüzünden bazı topraklar da elden çıkmıştı. böyle bir ortam da batmaya yüz tutmuş olan devlet güneşini yeniden yükseltmek hayli güç olmuştu. IV. Murat’ın saltanat döneminin yarısı karışıklık içinde geçmişti. Otorite boşluğundan istifade eden bazı devlet adamları yeniçerileri ve sipahileri kullanarak isyan çıkartarak menfaatlerini elde etme peşinde koşuyordu.

Padişah bu başıbozuklukların önüne geçmek için uygun zamanı beklemekteydi. Diyarbekir Beylerbeyine gizli bir emir göndererek isyancı paşalardan olan Hüsrev Paşayı öldürttü. Bu olay yeniçerilerle ve sipahilerle sıkı fıkı olan Topal Recep Paşa’nın kulağına gidince sıranın kendisine geleceğini düşündüğünden askeri bir ayaklanma çıkararak padişaha gözdağı vermek niyetiyle galeyana getirdiği yeniçerileri saraya sürüp Hüsrev Paşanın hesabını sordurtmuştu.

Topal Recep Paşa’nın Ölümü

Asiler padişahı ayak divanına çıkmaya zorlamış ve bir liste verip listedeki isimlerin kendilerine teslim edilmesini istediler. Listede Veziri azam Hafız Ahmet Paşa, Hasan Halife ve padişahın canından çok sevdiği müsahibi Musa Çelebinin isimleri yer alıyordu padişah listedeki isimleri vermemek için çok direndi ancak engelleyemedi hatta Hafız Ahmet Paşa padişahı kurtarmak için kendisini feda ederek asilerin önüne atılmıştı.

Bu hile ile Topal Recep Paşa veziri azamlığı ele geçirmişti. En ufak bir olayda galeyana gelen yeniçeriler ve sipahiler yeni kelleler istiyordu. Artık bu olanlara bir dur deme zamanı geldi de geçiyordu.

Bir zaman sonra asiler arasında görüş ayrılıkları meydana gelmiş ve asiler arasındaki birlik bozulmuştu. IV. Murat uzun zamandır aradığı fırsatı bulmuştu. İsyanlarda parmağı olan Recep Paşanın tahrikleri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmuş ve olayın bazı şahitlerine paşanın hile ve tahriklerini doğrulatmıştı. O zamanlar padişah 20 yaşını doldurmuş gücü kuvveti yerine oturmuş ve nüfuz-u nazar sahibi olmuştu. Artık devleti yönetebilecek iradeye ve savaşabilecek güce ulaşmıştı.

Topal Recep Paşa Nasıl Öldü

Nihayet 18 Mayıs 1632 de Topal Recep Paşayı kendisiyle görüşmek üzere saraya davet etmiş ve o gün saray muhafızlarını güçlendirmişti. Topal Recep Paşa yanına 15 zorba sipahiyi alarak padişahın davetine icabet etmek üzere saraya doğru yol almıştı. Saraya vardığında zorbalarını sarayın dışında bırakmış ve el etek öpmek içi padişahın huzuruna çıkmak için içeri girmişti.

Huzura çıktığında ise ağzını açıp iki kelam etmeye fırsat bulamadan IV. Murat paşayı ”Gel beru topal zorba başı” diye kendisine çağırdı. Bu söz karşısında canı başına sıçrayan Topal Recep Paşa ”Haşa hünkarım razı olduğunuz şeyler dışında zerre hareketim yoktur” diye yeminler etse de artık padişahın sabrı taşmış ve bu sefer ”Abdest al bre kafir” diye hiddetle kükremişti.

Çünkü asiler padişahı ayak divanına çıkmaya zorladığı gün Recep Paşa ”Padişahım abdest alıp da öyle divana çıkın” diye uyarı da bulunmuştu. Aslında paşa bu sözüyle padişaha üstü kapalı öldürülme ihtimalinin olduğunu ima etmişti. IV. Murat ”İntikam gecikir ama asla yaşlanmaz” diyerek bostancıları çağırır ve ”Tiz şu hainin cezası verile” diyerek Topal Recep Paşayı boğdurtmuş cesedini de kapı da bekleyen zorbaların önüne attırmıştı.

Yüreklerine korku giren zorbaların her biri rivayetlere göre bulundukları yeri terk etmiş yeniçeriler ve sipahiler sindirilerek zorbalıkların önüne geçilmiş 1 ay içerisinde asayiş yeniden sağlanarak batmaya yüz tutmuş olan devlet güneşi yeniden göğün doruğuna yükseltilmiştir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu