Tarih

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Kronolojisi

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Kronolojisi makalemizde Osmanlı tarihinin hatta Türk tarihinin en kudretli hükümdarı olan Kanuni Sultan Süleyman devrinde meydana gelen olayları kronolojik sıraya göre siz değerli okuyucularımız için hazırladık. Amacımız Kanuni dönemi hakkında bilgi vermek ve yapılacak olan araştırmalarda siz değerli okuyucularımıza kolaylık sağlamaktır çalışmamızı hazırlarken yanlış bilgi vermemek için bu alanda uzmanlaşmış olan kişilerin çalışmalarından faydalanmayı da ihmal etmedik. İşte karşınızda Kanuni Sultan Süleyman Devri Kronolojisi;

1520 Yavuz Sultan Selim’in vefat etmesi üzerine onuncu padişah olarak Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı tahtına cülus etti.

1521 Şam Valisi Canberdi Gazali isyan etti bununla da yetinmeyerek kendisini Sultan ilan etti. İsyandan sonra Canberdi Gazali öldürüldü. Belgrad fethedildi. Böğürdelen Kalesi fethedildi.

1522 Venedikliler ile tekrar barış antlaşması yapıldı. Venedikliler her yıl Kıbrıs için 10000 duka, Zante için de 5000 duka vergi vermeyi kabul etti. Dulkadiroğulları Beyliği ele geçirildi. son hükümdarı oğulları ile beraber idam edildi.

1522 Saint-Jean şövalyelerine karşı savaş açıldı. Osmanlı Donanması Rodos adası üzerine harekete geçti Kanuni Sultan Süleyman kara ordusu ile sefere iştirak etti. Osmanlı akınlarına dayanamayan Rodos Kalesi düştü ve Osmanlı Devleti’ne teslim olmak zorunda kaldı.

1523 Kanuni Sultan Süleyman Rodos’un fethinden sonra payitaht İstanbul’a döndü. Sadrazam Piri Mehmet Paşa emekliye sevk edildi yerine Pargalı İbrahim Paşa veziriazam olarak tayin edildi.

1524 Şehzade Selim doğdu Mısır’a vali olarak tayin edilen ikinci vezir Ahmet Paşa isyan etti bunun üzerine yakalanarak idam edildi. Pargalı İbrahim Paşa ile Kanuni Sultan Süleyman’ın kardeşi Hatice Sultan evliliği gerçekleşti.

1525 Payitahtta yeniçeriler ayaklandı. Fransa Kralı Fransuvanın Almanlara esir düşmesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım istendi.

1526 Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Seferi için İstanbul’dan hareket etti. Petervaradin ele geçirildi. Oyluk ve Ösek kaleleri alındı. Mohaç Meydan Savaşı’nda Macar ordusu iki saat içinde yok edildi ve Macar Krallığı sona erdi. Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi hayata gözlerini yumdu.

1527  Kanuni Sultan Süleyman Macar seferinden sonra  İstanbul’a geri döndü. Anadolu’da ayaklanan Celaliler yakalanarak infaz edildi. İran destekli Kalender Şah isyanı başladı ve bastırıldı. Bosna,  İskalvonya, Hırvatistan ve Dalmaçya üzerine akınlar yapılmaya başlandı.

1528 Osmanlı himayesi altına alınan Macar Kralı Zapolay Yanoş ile antlaşma yapıldı ve  Yanoş ölene dek Osmanlı Devleti tarafından Macar Kralı atandı.

1529  Viyana üzerine sefer yapıldı.

1529 Budin Osmanlı ordusu tarafından kuşatıldı ve fethedildi. Kanuni Sultan Süleyman Viyana kuşatmasını kaldırarak payitahta döndü.

1530 Almanlar Budin’i kuşatma altına aldı.

1532 Kanuni Sultan Süleyman Niş’e geçti. Andrea Doria Osmanlı sularına saldırıda bulundu.

1533 Veziriazam Pargalı İbrahim Paşa İran üzerine sefere gönderildi. Barbaros Hayrettin Paşa İstanbul’a geldi.

1534 Şeyhülislam Kemal Paşazade (İbni Kemal) vefat etti. Mora sahilindeki Koron Kalesi ele geçirilmiştir. Barbaros Hayrettin Paşaya Kaptan-ı Deryalık verildi. Kanuni Sultan Süleyman Irakeyn Seferine çıktı. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa Tunus’u ele geçirdi. Başdefterdar İskender Çelebi görevinden azledildi. Bağdat fethi gerçekleşti.

1535 İskender Çelebi idam edildi. İran şahı Şah Tahmasb barış için Kanuniye elçi gönderdi.  İspanyollar Tunus’u ele geçirdi. Kanuni Sultan Süleyman Tebriz üzerine yürüdü. Fransa’ya kapitülasyonlar verildi

1536 Veziriazam İbrahim Paşa Kanuni Sultan Süleyman’ın emrü fermanı ile idam edildi ve yerine Ayas Paşa atandı. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa İtalya seferine çıktı. Fransa ile gizli bir ittifak yapıldı.

1537 Kanuni Sultan Süleyman İtalya-Adriyatik seferine çıktı. Kiklad ve Sporad adaları fethedildi.

 1538 Kanuni Sultan Süleyman Boğdan üzerine sefer düzenledi. Kerpere ve Kaşof adaları fethedildi.  Basra şehrinin anahtarı Kanuni Sultan Süleyman’a takdim edildi. Mimar Sinan’ın Prut nehri üzerine köprü yaptırdı. Boğdan Osmanlı Devleti’ne bağlılığını bildirdi. Barbaros Hayrettin Paşa Girit sahillerini topa tuttu. Aden Hadım Süleyman Paşa tarafından fethedildi. Preveze de Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa Haçlı donanmasını yenilgiye uğrattı.

1539 Mimar Sinan’a Osmanlı Devleti’nin başmimarlığı verildi.  Ayas Paşa’nın vefat etmesi üzerine boşalan sadaret makamına Lütfi Paşa getirildi.

1541 Lütfi Paşa azledildi ve yerine Hadım Süleyman Paşa tayin edildi. Kanuni Sultan Süleyman Budin Seferine çıktı. Venedikliler ile barış antlaşması yapıldı. Budin bağlılık antlaşmasını imza etti. Alman İmparatoru ile İspanyol Kralı Cezayir’e saldırdı ancak başarısızlığa uğrayınca geri çekilmek zorunda kaldı.

1543 Kanuni Sultan Süleyman Avusturya Seferine çıktı. Mersina ve Reggio kaleleri fethedildi. Estergon Kalesi alındı. Nice’nin  fethi gerçekleşti. Şehzade Mehmet hayata gözlerini yumdu. Peçevi Kalesi alındı.

1544 Hadim Süleyman Paşa görevinden azledildi yerine Mihrimah Sultan’ın zevci olan Damat Rüstem Paşa getirildi.

1546 Şehzade Selim’in oğlu Şehzade Murad doğdu. Şehzade Mustafa’nın oğlu Şehzade Mehmed doğdu. Barbaros Hayrettin Paşa hayatını kaybetti.

1547 Almanlarla barış yapıldı.

1548 Kanuni Sultan Süleyman II. İran Seferine çıktı. Tebriz yeniden Osmanlı mülkü oldu. Tortum Kalesi alındı.

1550 Süleymaniye Cami’nin inşaatına başlandı.

1551 Trablusgarp Turgut Reis tarafından Osmanlı topraklarına dahil edildi.

1552 Piri Reis Hint Denizine sefer yaptı. Osmanlı-Portekiz savaşları başladı. Segedin baskını yapıldı.

1553 Avusturya ile beş yıl geçerli olmak üzere barış yapıldı. Fransa ile ittifak kuruldu. Nahçivan üzerine sefer düzenlendi. Konya Ereğlisi’nde  Kanuni’nin otağında Şehzade Mustafa idam edildi Şehzade Mustafa’nın ölümüne dayanamayan Şehade Cihangir kahrından vefat etti. Rüstem Paşa veziriazamlıktan azledildi yerine Kara Ahmet Paşa getirildi.

1554 Halep üzerinden İran’a harekete edildi. Kala-i Zalim alındı.

1555 Amasya’da İran Şah’ı ile barış yapıldı.  Veziriazam Kara Ahmet Paşa idam edildi yerine tekrar Rüstem Paşa getirildi. Süleymaniye Cami’nin yapımı tamamlandı.

1558 Piyale Paşa İspanya seferine çıktı. İspanyolların işgalinde olan Bizerk alındı.

1559 Şehzade Selim ile Şehzade Bayezid arasında Konya ovasında savaş yapıldı. Şehzade Bayezid savaşı kaybetti ve İran’a sığınmak zorunda kaldı. Kanuni Sultan Süleyman İran üzerine sefere çıktı.

1560 Osmanlı donanması Cebre’de zafer kazandı.

1561 Rüstem Paşa ölümü üzerine Semiz Ali Paşa sadaret makamına getirildi. Şehzade Bayezid ve oğulları idam edildi.

1562 Avusturya ile sekiz sene geçerli olmak üzere barış yapıldı.

1565 Turgut Reis şehit düştü.

1566 Sakız adası ele geçirildi. Kanuni Sultan Süleyman son seferi olan Zigetvar Seferine çıktı. Kanuni Sultan Süleyman’ın torunu Şehzade Murad’ın oğlu Şehzade Mehmet doğdu. Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferinde iken rahatsızlandı ve zaferi göremeden öldü. Veliaht Şehzade Sarı Selim Sokollu Mehmet Paşa’nın çağrısı üzerine gelip ordunun başına geçinceye kadar Kanuni’nin ölümü gizli tuttuldu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu