Tarih

II. Bayezid Dönemi Kronolojisi

II. Bayezid Dönemi Kronolojisi adıyla hazırlamış olduğumuz bu çalışma ile siz değerli okuyucularımızın II. Bayezid devrindeki olayları kronolojik sırasına göre öğrenip buna paralel olarak döneminde meydana gelen olaylar hakkında bilgi sahibi olmak ve meydana gelen olaylar hakkında analiz yapmasını sağlamak amacı ile hazırlamış olduğumuz II. Bayezid Dönemi Kronolojisi adlı çalışmamızı siz değerli araştırmacı okuyucularımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Çalışmamızı hazırlarken bilgi hatası olmaması veya en aza indirilmesi için birbirinden değerli araştırmacı tarihçi ve akademisyenleri çalışmasından faydalanmayı da ihmal etmedik.

Kronolojisi

1481 Fatih Sultan Mehmet’in ölümü üzerine II. Bayezid  tahta cülus etti. Cem Sultan Bursa’ya geçerek padişahlığını ilan etti ancak Yenişehir ovasında ağabeyi Sultan II. Bayezid ile yaptığı savaşta bozguna uğradı uğradığı bozgun üzerine önce Konya’ya ondan sonra da Mısır’a kaçtı.

1482 Sultan II. Bayezid ve Cem Sultan Yenişehir’i abluka altına aldı. Bu kuşatmadan zaferle dönen II. Bayezid oldu. Venedikliler ile yapılan barış antlaşması yenilendi. Mısır da bulunan Memlük Sultanına sığınmak için Cem Sultan Konya üzerinden Suriye’ye geçti ve bura da kendisine karşılama töreni yapıldı. Devrin ünlü vezirlerinden biri olan Gedik Ahmet Paşa idam edildi. II. Bayezid Rodos Şövalyeleri ile barış anlaşması imzaladı.

1483 Osmanlı Devleti ile Napoli Krallığı arasında barış antlaşması yapıldı. Macaristan ile de 5 yıl geçerli olmak üzere barış antlaşması yapıldı. II. Bayezid Morova üzerine akınlar düzenledi ve Hersek’i  Osmanlı topraklarına arasına dahil etti.

1484 Boğdan üzerine sefere çıkıldı. Akkerman ve Kili gibi  stratejik öneme sahip kaleler Osmanlılarca fethedildi.

1485 Mısır da bulunan Memlük Sultanlığı ile  Osmanlı Devleti arasında Cem Sultan üzerinden anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı.

1488 Endülüs’te bulunan son Müslüman Devlet olan Gırnata Sultanlığı uğradığı saldırılar karşısında Osmanlı Devleti’nden yardım talep etti. Sultan II. Bayezid Kemal reis komutasında gönderdiği donanmayı İspanya kıyılarına ulaştırdı. İspanya Müslümanları Afrika üzerine nakledilmeye başlandı.

1489 Memlük Sultanlığı Osmanlı Devleti’nden bazı toprakları almayı başardı. Osmanlı Donanmasına güç kazandırıldı. Polonya ile Osmanlı Devleti arasında barış antlaşması yapıldı.

1490 Osmanlı Devleti ve Lehistan barış anlaşması yaptı.

1491 Mısır Memlük Sultanlığı ile Osmanlı Devleti arasında barış antlaşması yapıldı.

1492 Osmanlılar Macarlara karşı Belgrad seferini yaptı. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında ilk defa siyasi ilişkiler başladı. Endülüste katliama ve kıyıma uğrayan Müslümanlar Yahudiler II. Bayezid’in yardımı ile Endülüsten alınarak İstanbul, , Selanik ve Bursa gibi şehirlere nakledildi. Bursa da Koza Han yapıldı.

1493 Bosna Beylerbeyi Yakup Paşa  İstirya üzerine akın yaptı ve Kırbova’da Macarlara karşı zafer kazanıldı.

1494 Fransızlar ve Almanlar Osmanlı topraklarının paylaşılması için kendi aralarında gizlice planlar yapmaya başladı.

1495 Cem Sultan hayatını kaybetti. Macarlarla olan anlaşmazlıklar da düzelmeye başlandı.

1497 Karadağ Osmanlı Devleti’nin himayesi altına girmeyi kabul etti. Rus elçisi Mhail Pleçşef’in İstanbul’a gelmesi üzerine Osmanlı Devleti ile Rusya arasında ilk defa ticari ilişkiler başladı.

1498 Akıncı Beyi Malkoçoğlu Polonya üzerine akınlar yapmaya başladı.

1499 İnebahtı fethedildi. Venedik ile Osmanlı Devleti arasında savaş başladı. Preveze ya baskın yapıldı.

1500 Mora Yarımadasında bulunan Navarin, Modon ve Koron gibi stratejik açıdan öneme sahip olan liman kentleri Venediklilerden alınarak Osmanlı mülkü oldu.

1501 Fransızlar Midilli Adasını kuşatma altına aldı. Avrupalılar kendi aralarında birleşerek  Osmanlı Devletine karşı ittifak kurmaya başladı. Payitaht İstanbul’da Bayezid Cami ve Külliyesi’nin inşaatına başlandı. Arnavutluk kıyı kenti olan Draç ele geçirildi.

1502 Osmanlı Devleti Venedik Cumhuriyeti ile barış anlaşması yaptı.

1503 Osmanlı Devleti Macarlar ile barış anlaşması yaptı.

1505 Bayezid Külliyesi’nin inşaatı tamamlandı ve hizmete açıldı.

1507 Osmanlı Devleti ile İran arasındaki ilişkiler de  bozulmalar meydana geldi. İran da bulunan Safevi Devleti’nin hükümdarı Şah İsmail Anadolu üzerine akınlar düzenleyip Şiilik propagandasını yaymaya başladı.

1508 Şehzade Korkut Mısır’a  kaçtı.

1509 İstanbul’da deprem dönemin en büyük depremi meydana geldi ve tarih kayıtlarına Küçük Kıyamet ismiyle geçti.

1511 Teke Sancağında bulunan Kızılbaş Türkler Hasan adında bir şii sofu öndeliğinde büyük bir isyan hareketi başlattı. Şehzade Selim babasına karşı taht için isyanda bulundu.

1512 Yeniçerilerin baskısı karşısında daha fazla tutunamayan Sultan II. Bayezid oğlu Şehzade Selim adına tahta çekildi ve Yavuz Sultan Selim yeniçerilerin desteğini alarak tahta çıkan ilk Osmanlı Padişahı olarak tarihe geçti. II. Bayezid hayata gözlerini yumdu.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu