Konu AnlatımlarıTürkçe

Paragrafta Ana Düşünce ve Paragraf Yapısı Konu Anlatımı

Bir yazı incelendiğinde, bazı cümlelerin satır başlarının daha içeride olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca bu cümleler kendinden önceki cümlenin sonundan değil, bir sonraki satırdan başlamaktadır. Bu cümlelerden itibaren başlayan ve tekrar bir satır başına kadar sürmekte olan yazı bölümlerine paragraf denmektedir. Paragraf, bir olguyu, kavramı, olayı, düşünceyi ya da olguyu sadece belli bir yönüyle anlatan yazı türü olarak da özetlenebilmektedir. Sözcüklerin oluşturduğu tümcelerin bir araya gelmesiyle oluşan paragraflar, birlikte yazıları oluşturmaktadır. Bu yönüyle paragraflar küçük bir yazı örneği niteliği de taşımaktadır. Bu niteliğin güçlü olabilmesi için paragraf içinde ele alınan yazıların bir bütünlük oluşturması gerekmektedir. Paragrafların da yazıda anlatılmak istenen ana düşünceye bağlı olarak şekillenmesi gerekmektedir. Böylelikle başarılı bir yazı kaleme alınabilmektedir.

Paragrafta Ana Düşünce

Bir yazı oluşturulurken anlatılmak istenen şey önceden belirlenmiştir. Bu anlatılmak istenen düşüncenin aktarılması sırasında farklı paragraflarda farklı fikirlerden yardı alınabilmektedir. Ancak ne olursa olsun başarılı bir yazının anlatmak istediği tek bir düşünce vardır. Anlatılmak istenen ve okur tarafından tek cümleyle özetlenebilecek bu düşüncelere ana düşünce denmektedir. Ana düşünce bazı yazılarda cümle olarak verilmiş olabilir. Ancak bu cümlenin tespit edilebilmesi için tüm yazının okunması gerekmektedir.

Ana düşüncenin belirlenmesi sırasında bazı tekniklerden yararlanmak daha kolay ve net sonuca ulaşılmasına yardımcı olacaktır. İlk olarak parçanın tamamının okunması gerekmedir. Ardından parçada yazarın anlatmak istediği bir süre düşünülmeli ve kesin bir karara varılana kadar düşünme bırakılmamalıdır. Sonrasında oluşan düşünce düzgün, açık, anlaşılır, duru ve kurallı bir biçimde yazıya dökülebilir. Elde edilen ana düşünce farklı yorumlamalar sonucunda farklı sonuçların elde edilmesine mahal vermeyecek derecede net yazılmalıdır.

Paragraf Yapısı

Bir yazıda yer alan paragrafların doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için ya da yazılan yazıda başarılı paragraflara yer verebilmek için paragraf yapısı hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Başarılı ve kurallı bir şekilde yazılan her paragraf üç bölüme ayrılmaktadır. Bu üç bölüme giriş, gelişme ve sonuç isimleri verilmiştir.

Paragrafta bulunan giriş bölümünde yer alacak cümlenin konuyu ortaya koyması gerekmektedir. Ayrıca paragrafın genelden özele anlatıma sahip olduğu durumlarda giriş kısmının ana düşünceyi belirtir düzeyde olması beklenmektedir. Eğer durum tam tersiyse giriş bölümünde sadece konudan bahsetmek yeterli olacaktır. Gelişme bölümünde ise giriş bölümünde öne sürülmüş olan düşünceler desteklenmekte ve ispatlanmaktadır. Bu iki amacın gerçekleştirilebilmesi için yazarlar genellikle düşünceyi geliştirme yollarından destek almaktadır. Giriş bölümünde ortaya atılan fikrin gelişme bölümünde desteklenmesi ve ispatlanması sonrasında sonuç bölümüne gelinmektedir. Bu bölümde paragraf boyunca anlatılan düşünce derlenmekte ve tek bir cümleye indirgenmekte ve özetlenmektedir. Özelden genele anlatıma sahip olan paragraflarda sonuç cümlesi genellikle ana düşünceyi okura sunmaktadır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu