Edebiyat

Divan Şiirinin Genel Özellikleri

Divan Şiirinin Genel Özellikleri:

 • Nazım birimi beyittir.
 • Bütün şiirler aruz ölçüsüyle yazılır.
 • Genellikle tam ya da zengin uyak kullanılır.
 • Sanatlı, ağır bir dili vardır.
 • Arapça ve Farsça terkipler (tamlamalar) çokça kullanılmıştır.
 • Şiirlerde şairi tanıtan mahlaslar kullanılmıştır.
 • Şiirlerin özel bir adı yoktur.
 • Birçok şiir kafiye ismiyle anılır. Su Kasidesi gibi.
 • Şiirler “divan” adı verilen kitaplarda toplanmıştır.
 • Üç dilde eser vermek hüner sayılmıştır.(Arapça,Farsça,Türkçe)
 • Her konuya özgü nazım biçimleri var-dır. Aşk,/(gazel),övgü,(kaside,)
 • Genellikle soyut konular işlenir.
 • Felsefi temeli olan yorum şiirleri yazılmıştır.
 • Bolca “mazmun” (kalıp ifade) kullanılmıştır.
 • Aynı mazmunlar kullanılabilmiştir. Örnek: Cehennem çuku-ru(gamze)
 • Biçime büyük önem verilir.
 • Anlamın tek beyitte tamamlanmasına önem verilmiştir.
 • Nazım biçimlerinden çoğu Arap-Fars edebiyatından alınır.
 • Şarkı, tuyuğ gibi ulusal nazım biçimlerimizde vardır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu