Yazının icadı ile ne başladı?

Çözüldü1.26K görüntülenme

Yazının icadı ile ne başladı?

Soru yeni cevaplara kapalıdır.
Birey En iyi cevap olarak seçildi Temmuz 15, 2023

Yazının icadı, insanlık tarihindeki iletişim ve belgeleme yöntemlerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Yazının tam olarak nasıl ve nerede icat edildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, bilinen en eski yazılı belgelere dayanarak, yazının icadının Sümerler tarafından Mezopotamya’da gerçekleştiği düşünülmektedir.

Sümerler, M.Ö. 4. binyılda Mezopotamya’da yaşayan bir antik halktır. Kil tabletler üzerine çivi yazısı denilen bir yazı sistemi geliştirdiler ve bu, düşünceleri, hukuki belgeleri, ticaret kayıtlarını ve diğer bilgileri yazılı olarak saklamak için kullanıldı. Bu, bilinen en eski yazılı belgelere sahip oldukları için Sümerler, yazının icadını gerçekleştiren ilk medeniyet olarak kabul edilir.

Yazının icadıyla birlikte, bilginin nesilden nesile aktarılması kolaylaşmış, tarih, hukuk, bilim, edebiyat gibi alanlarda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Yazı, insanların düşüncelerini, bilgilerini ve deneyimlerini daha kalıcı bir şekilde kaydetmelerine ve iletmelerine olanak tanımıştır. Bu da medeniyetlerin ve kültürlerin ilerlemesine ve gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Birey En iyi cevap olarak seçildi Temmuz 15, 2023
Başa dön tuşu