Tarih

Yıldırım Bayezid Dönemi Kronolojisi

Yıldırım Bayezid dönemi kronolojisini hazırlayarak siz değerli okuyucularımıza kısa bilgiler vermek amacıyla bu çalışmayı hazırladık. Bu çalışmayı hazırlarken Osmanlı tarihi alanın da çalışmaları olan uzman araştırmacı yazarların çalışmalarından faydalandık.

Kronolojisi

1389  Yıldırım Bayezid babasının ölümü üzerine Osmanlı Hanedanının dördların krüncü padişahı olarak tahta çıktı. Sırp Kralı Lazar’ın oğlu Etiye, Yıldırım Bayzeid’in desteğini alarak Sırp tahtına çıktı bu sebeple Sırbistan Osmanlı Devletine tabi bir devlet haline geldi. Anadolu’daki  Türk Beylikleri Osmanlı Devleti’ne karşı birlik oldu. Yıldırım Bayezid Osmanlı tarihinde görülmemişi bir başarı elde etti Bizans İmparatorlarını tayin ve azletme yetkisini üstlendi.

1390 Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe gibi Anadolu Türk Beyikleri Osmanlı topraklarına dahil edildi. Karamanoğulları Beyliğinin üzerine seferler düzenlenmeye başlandı. Konya kuşatma altına alındı. Bu tarihte Gelibolu da deniz gücünü arttırmak için tersane inşa edildi.  Alaşehir Osmanlı mülkü oldu.

1391 Osmanlı Devleti İlk kez İstanbul’u kuşattı. Mora Yarımadası üzerine sefere çıkıldı. Bizans İmparatorluğu ile dostluk anlaşması imzalandı ve bu anlaşmayla Bizans Osmanlı Devleti’ne vergi ödemeyi kabul etti. Anadolu da kurulmuş Türk beyliklerinde olan Hamid Oğulları Beyliğinin Osmanlı Devleti’ne katılmasıyla Osmanlının sınırları genişledi.

Karamanoğulları üzerine sefer düzenlendi ve Konya Osmanlı Devleti tarafından abluka altına alındı. Osmanlı Devleti Macaristan üzerine yaptığı ilk sefer de  zafer elde etti. Eflak Voyvodalığı Osmanlıya tabi olmayı kabul etti. Yıldırım Beyazid ile Sırp Prensesi Olivera evliliği gerçekleşti. Selanik Osmanlılarca ele geçirildi. Evrenos Bey kumandasında bulunan akıncı birlikleriyle Mora üzerine akınlar düzenledi.

1392 Candaroğlu Beyliği ile yapılan mücadele de Kastamonu ele geçirildi. Çandaroğlu Beyi İsfendiyar Bey Osmanlı hakimiyeti altına girmeyi kabul etmiştir. İşkodra ve Amasya üzerine fetih hareketleri yapılmıştır.

1393 Amasya Beyi Hacı Şahgeldi elinde bulunan topraklarını Osmanlı Devleti’ne teslim etti.  Mahkeme Rüsumu konularak hukuki anlamda bir yenilik yapıldı.

1394 Arnavutluk üzerine akınlar yapıldı. Selanik ve Yenişehir Osmanlı’nın eline geçti.

1395 İstanbul ikinci defa kuşatıldı.

1396 Yıldırım Bayezid Haçlıları  Niğbolu Savaşında yenilgiye uğrattı. Şile’nin fethi gerçekleşti. Anadolu Hisarı’nın yapımına başlandı Arnavutluk Türklerin eline geçti.

1397 Akçay Zaferi kazanıldı. Karamanoğulları Beyliği Osmanlı hakimiyetine girdi. Güzelce Hisar’ın yapımı tamamlandı. Yıldırım Bayezid İstanbul’u üçüncü defa kuşattı. Yunan ve Mora topraklarına akınlar düzenlendi.

1398 Karamanoğulları Beyi Alaeddin Osmanlı topraklarına saldırdı ve yapılan mücadelede hayatını kaybetti. beylik toprakları Osmanlı mülkü oldu.

1399 Dulkadiroğulları Beyliği Osmanlı hakimiyeti altına alındı. Yıldırım Bayezid ile Timur arasında anlaşmazlıklar baş göstermeye başladı.

1400 Bizans İmparatorluğu ile yapılan anlaşma gereğince İstanbul’da bir Türk mahallesi, şeriye mahkemesi ve bir cami yapıldı. Yıldırım Bayezid İstanbul’u dördüncü kez kuşatma girişiminde bulundu ancak Timur meselesi yüzünden kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Sivas Timur tarafından ele geçirildi.

1401 Erzincan Beyliği üzerine Yıldırım tarafından sefer düzenlendi

1402 Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında Ankara Savaşı meydana yapıldı. Yıldırım Beyazid  beklenmedik bir şekilde Timur’a mağlup oldu. bunun sonucunda Yıldırım Bayezid esir düştü.

1403 Yıldırım Bayezid vefat etti.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu