Batılı Tarzda Islahat Yapan İlk Osmanlı Padişahı Hangisidir?

Çözüldü1.23K görüntülenme

Batılı Tarzda Islahat Yapan İlk Osmanlı Padişahı Hangisidir?

Soru yeni cevaplara kapalıdır.
Birey En iyi cevap olarak seçildi Temmuz 16, 2023

Batılı tarzda ıslahat yapan ilk Osmanlı padişahı II. Mahmut’tur. II. Mahmut, 1808-1839 yılları arasında hüküm süren Osmanlı padişahıdır. II. Mahmut dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nda bir dizi reform ve modernleşme çabalarının başladığı bir dönem olarak bilinir.

II. Mahmut, askeri, idari, mali ve eğitim alanlarında bir dizi reform gerçekleştirmiştir. Bu reformlar arasında yeni ordu düzenlemeleri, merkezi yönetimde yapısal değişiklikler, yeni kanunların kabulü, eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi ve batı tarzında modernleşme çabaları yer almaktadır.

Örneğin, II. Mahmut döneminde Askeri Nizamname kabul edilerek ordu yapılanması ve askeri eğitimde modernleşme sağlanmıştır. Tanzimat Fermanı da II. Mahmut döneminde ilan edilmiştir. Bu ferman, eşitlik, adalet, hukukun üstünlüğü gibi prensipleri vurgulayarak, Osmanlı İmparatorluğu’nda çağdaş yönetim ve hukuk düzenine geçişi amaçlamaktadır.

II. Mahmut’un reform girişimleri, bazı muhafazakar kesimler tarafından eleştirilmiş ve direnişle karşılaşmış olsa da, Osmanlı İmparatorluğu’nda modernleşme sürecinin başlamasında önemli bir rol oynamıştır.

Birey En iyi cevap olarak seçildi Temmuz 16, 2023
Başa dön tuşu