Konu AnlatımlarıTürkçe

Şiir Türleri

Bu makalemizde şiir türleri hakkında bilgiler verdik. Peki şiir türleri nelerdir?

Lirik Şiir

Lirik şiir, aşk, hasret, özlem, sevgi gibi duygu yoğunluğu yüksek konularda yazılır. Bu şiir kökeni eski yunan edebiyatında Lyra (lir) adlı kelime ile üretilmiştir. Lirik şiir türü dünya edebiyatında en çok sevilen ve kullanılan şiir türüdür. Duygu yoğunluğu bu şiir türünde akıcı ve çoşkulu bir şekilde yazılır.

Okunduğunda insanın yüreğine dokunan ve insanı duygulandıran şiirlerdir. Batı edebiyatında; “Petrarca, Hugo, Gothe, Schiller” gibi isimler bu şiir türünün başlıca temsilcileridir.

Tür edebiyatında ise;

  • Fuzuli
  • Baki
  • Nedim
  • Yunus Emre
  • Ahmet Haşim
  • Yahya Kemal
  • Cahit Sıtkı Tarancı

gibi isimlerde bu şiir türünün Türk edebiyatının önde gelen temsilcileridir.

Epik Şiir

Destan özelliği gösterip savaş ve yiğitlik duyguları uyandıran şiir türüdür. Savaşma arzusu ortaya çıkarıp  milli benliği aşılayan şiir türüdür. Bu şiir türünün kökeni eski Yunan kökeni “epope” kelimesinden türetilmiştir. Bu tarz şiirlere “Destani ve Hamasi” şiirde denilmektedir.

Koçaklama da yapay ve doğal destanlar da epik şiir türüne örnek gösterilebilir. Epik şiirinin değer önemli özelliği olağan üstü özelliklerin yer almasıdır.

Pastoral Şiir

Pastoral şiir; doğal özellikleri, doğa sevgisi, doğa, orman, çiçek, kır, yayla, böcek, dağ ve ova gibi konularda yazılan şiir türüdür. Pastoral şiir  insanda doğaya karşı bir duygu uyandırma çabası vardır. Pastoral şiirler yapmacıktan ve süsten uzak olup söz sanatlarına pek yer verilmeyen bir şiir türüdür.

Türk edebiyatında ilk pastoral şiir Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Sahra” adlı şiirdir. Şair, doğa karşısındaki duygularını anlatıyorsa “idil” şiir şair bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatıyorsa “eglog” şiir türüdür. Çoban şiirine ise “bukolik” şiir denir.

Didaktik Şiir

Didaktik şiir türü bilgi vermek, öğüt vermek ve öğretmek gibi amaçları taşıyan şiir türüdür. Bu şiir türünde ahlak ön plandadır. Bu şiir türünün kuru bir anlatımı vardır. Duygu yoğunluğu bu şiir türünde çok fazladır. Dil göndergesel işlevde kullanılır. Manzum hikayeler, fabllar ve masalar bu türün en önemli örnekleridir.  Eski çağlarda ozanlar da eğitici ve öğretici olarak görmüşlerdir. Türk edebiyatında  ilk didaktik eser Yusuf Has Hacib’in “Kutadgu Bilig” adlı eseridir. Didaktik şiirinin ilk örneklerini eski Yunan edebiyatında “Heseidos” vermiştir.

Satirik Şiir

Satirik şiir toplumsal düzensizlikleri ve bozuklukları eleştiren şiir türüdür. Bir olayı, kişiyi ya da kurumu alaycı ve iğneleyici bir dil ile eleştiren şiir türüdür.

Bu şiir türüne divan edebiyatında “hiciv” halk edebiyatında ise “taşlama” denir. Satirik şiir aynı zamanda didaktik özellikler taşıdığı için didaktik olarak da görülebilir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu