KimyaKonu Anlatımları

Kimya Bilimine Giriş Konu Anlatımı

Bu konu anlatım makalemizde sizlere Kimya Bilimine Giriş için bilgiler paylaşacağız. Kimya Bilimine Giriş Konu Anlatımı 'nı simyadan günümüze kadar açıklayıcı şekilde sizlere aktaracağız.

Kimya Bilimine Giriş

Değersiz madenleri  altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve ölümsüzlük iksirini bulma uğraşına simya ( alşimi ), bu işle uğraşanlara da simyacı (alşimist) denir.

SİMYAKİMYA
Teorik temelleri yoktur.Teorik temelleri vardır.
Bigi birikimi içermez.Sistematik bilgi birikimi içermez.
Deneme yanılmaz sistemine dayanırDeneysel verilere dayanır.
Deneysel alt yapısı yoktur.Deneysel alt yapısı vardır.
Bir bilim değildir.Bir bilim değildir.

Simyadan Günümüze Aktarılan Bulgular

 •  Barut
 • Madenlerin işlenmesi
 • Metaller üzerinde çalışmalar
 • Mürekkep
 • Bitkisel ve metalik boyalar
 • Derinin boyanması
 • Porselen ve seramik
 • Esans üretimi
 • Kağıt
 • Cam
 • İmbik adı verilen Damıtma aracı
 • Sülfürik asit : H2SO4    (Zaç yağı)
 • Nitrik asit     :HNO3    (Kezzap)
 • Hidroklorik asit: HCI    (Tuz ruhu)
 • Demir(II)sülfat  :FeSO4 (Kıbrıs taşı)
 • Asetik asit          :CH3COOH (Sirke ruhu)
 • Potasyum alüminyum sülfat : KAl(SO4)2  (Şap)
 • Sodyum sülfür :NaS  (Sarı zırnık)
 • Potasyum nitrat :KNO3 (Hint güherçilesi)
 • Sodyum nitrat  : NaNO3 ( Şili güherçilesi)
 • Sabun
 • Arap sabunu

     ARİSTO’YA GÖRE 4 ELEMENT

Aristoya göre 4 element

Kimyanın Alt Disiplinleri

Kimya: Madde bilimi.

Organik Kimya: Karbon kimyası olarak bilinir, H,O,N,P,Cl,S gibi elementlerin C ile yaptığı bileşikleri incelemektedir. İlaçlar, besinler plastikler vb.

Anorganik Kimya: Organik olmayan bileşiklerin özelliklerini ve kimyasal davranışlarını incelemektedir. Mineraller, su,tuzlar, metaller, büyük oranda asitler ki organik olan asitlerde var, bazlar ametaller.

Fizikokimya:Kimyasala sistemlerde fiziksel özellikleri ve enerji-iş dönüşümlerini incelemektedir. Reaksiyon hızı, reaksiyon mekanizması vb.

Analitik Kimya: Belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da kimyasal bileşenlerinden bir bölümünün niteliğini ve niceliğini incelemektedir. Kimyasal bir örnekteki bileşenlerin belirlenmesi, ayrılması ve miktarlarının ölçülmesi ile ilgilenir.

Biyokimya: Canlı organizmalarda bulunan kimyasalları, kimyasal reaksiyonları ve etkileşimlerini inceler. İdrar ve kan gibi vücut sıvılarının bileşimlerindeki değişimleri inceleyerek teşhise yardım eder.

Polimer Kimyası: Polimer moleküllerin yapısını ve reaksiyonlarını incelemektedir. Plastikler, kumaşlar kaplamalar vb.

Çevre Kimyası: Kimyasal maddelerin yol açtığı çevre kirliliğini ve bu kirliliğin önlenmesi için alınacak tedbirleri inceler. Biyokimyasal döngüler gibi.

Elektrokimya: Maddenin elektriksel yapısını, elektrik enerjisi ile kimyasal değişmeler arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Elektronik bir iletken ile iyonik bir iletken arasında gerçekleşen reaksiyonlarla ilgilenir. Pil yapımı, metallerin arıtımı vb.

Gıda Kimyası: Besin  maddelerinin kimyasal yapılarını ve organizmalardaki işlevlerini inceler. Konserveler vb.

Tıbbi (Medikal) Kimya: Kimyasal maddelerin, hastalıkların tedavisinde kullanılmasını ve tedavi mekanizmasını inceler.

Nükleer Kimya: Atom altı taneciklerin atomu nasıl oluşturduklarını inceler.

Adli kimya: Suç ve suçluları ortaya çıkarmada kullanılır. Sporcuların doping yapıp yapmadığını kontrol etmek için gerekli kimyasal işlemlerle ilgilenir.

Termokimya: Kimyasal reaksiyonların ısı ile olan ilişkisini inceler.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu