Tarih

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Kronolojisi

Bu çalışmamızı siz değerli okuyucularımız için Türk tarihinde derin izler bırakan yedinci Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed döneminde meydana gelen olayları kronolojik sıraya göre hazırladık. Bu çalışmamızda amacımız tamamen bilgi vermek ve bu konuyla ilgili yapacağınız araştırmalarda size kolaylık sağlamak düşüncesinden yola çıkılarak ve alanında uzman araştırmacı tarihçi yazarların çalışmalarından faydalanarak Fatih Sultan Mehmed Dönemi Kronolojisi adlı çalışmamızı hazırlamış ve siz değerli okuyucularımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız.

Kronolojisi

1451 II. Mehmed babası II. Murad’ın vefatı üzerine ikinci kere Osmanlı tahtına cülus etti. Şehzade küçük Ahmed bir punduna getirilerek kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasın diye devletin bekası için boğduruldu. (Bazı tarihçiler tarafından bu iddia kabul edilmemektedir.) Menteşe Beyliği Osmanlı Devleti’nin himayesi altına alındı. Karaman ayaklanması bastırıldı. Padişahların Cülus törenlerinde yeniçerilere bahşiş verilmesi geleneği başlatıldı.

1452 Anadoluhisarının onarımı başlatıldı. Rumelihisarı yaptırıldı(Anadolu Hisarının yanına Rumeli Hisarının yaptırılmasıyla bu iki hisar Boğaz Kesen Hisarı olarak adlandırıldı.) Bizans İmparatorluğuna  karşı savaş açıldı. Bizans hükümdarı İstanbul kapılarını ördürerek güçlendirmeye çalıştı. II. Mehmed İstanbul’dan Edirne’ye doğru yol aldı.

1453 Çizimi II. Mehmed tarafından yapılan  Şahi topları İstanbul surlarının önlerine getirildi ve Bizans surlarını dövmeye başladı. Haliç’in girişine zincir getirildiği için boğaza sokulamayan gemiler Tophaneden başlayarak ağaçlardan yapılan yol üzerinden gemiler  geçirilerek Haliç’e indirildi.

Bizans İmparatoru Constantine Türklerin yaptığı bütün teslim olma çağrılarını reddetti. 29 Mayıs Salı günü kuşatmanın 53. gününde İstanbul surları aşıldı ve II. Mehmed  İstanbul’u fethederek 1000 yıl boyunca başarılamayan bir işi başarıp İstanbul’u fethetti ve adını tarihe altın harflerle yazdırdı. 1123 yıl hüküm süren Bizans İmparatorluğu tarihten silindi. İstanbul’un fethi ile hristiyan Dünyası hayal kırıklığına uğradı.

Türklerin başlattığı Kavimler Göçü ile başlayan Ortaçağ kapandı ve Yine Türkler tarafından yeni bir çağ olarak Yeniçağ başladı. Bizans’ın en değerli eseri olan Ayasofya Kilisesi kılıç hakkı olarak camiye çevrildi. II. Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra Fatih unvanını aldı ve daha çok bu adıyla tanınmaya başlandı. Ortodoks mezhebine bağlı olan Hristiyanlar fetihten sonra  Osmanlı Devletinin himayesine altına girdi böylelikle Katolik kiliselerine karşı bir Rum Ortodoks Patriki tayin edildi bununla Hristiyan birliğinin sağlanmasının önüne geçilmek istendi .

Çandarlı Halil Paşa’nın Veziriazamlık görevine son verildi ve yerine Mahmud Paşa tayin edildi. Midilli, Enez ve Ceneviz Beyleri’nin Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını bildiren mektuplar gönderdi. Silivri Kalesi, Limni, İmroz ve Taşoz gibi Ege Adaları Osmanlı toprakları arasına dahil edildi.

1454 Fatih Sultan Mehmed Sırbistan topraklarıüzerine ilk seferine çıktı.

1455 Fatih Sultan Mehmed Sırbistan üzerine ikinci kez sefer düzenledi

1456 Enez ve Ceneviz toprakları feth olundu. üçüncü Sırbistan üzerine üçüncü defa sefer düzenlendi. Belgrad kuşatma altına alındı ve fethedilemedi.

1458  Atina fethedildi. belgrad hariç Sırbistan topraklarının tamamı ele geçirildi. Mora Yarım Adası üzerine akınlar düzenlenmeye başlandı. Eyüp Cami ve Yedikule’nin imarına başlandı.

1459 Kazıklı Voyvoda’ya karşı savaş ilan edildi ve yakalanarak idam edildi. Mora’nın güneyi Türkler tarafından ele geçirildi. İstanbul’un manevi fatihi olarak bilinen ve Fatih Sultan Mehmet’in hocası olan Akşemseddin vefat etti. Şehzade Cem doğdu. Sırbistan bir Türk vilayeti oldu.

1460 Eflak Osmanlı Devletinin himayesini kabul etmek zorunda kaldı. Mora’nın güneyinde bulunan despotluklar hakimiyet altına alındı.

1461 Amasra  ile Çandaroğulları Beyliğinin toprakları Osmanlı mülkü haline geldi. Trabzon Rum İmparatorluğu fethedildi böylece Bizans’ın diriltilme umutları tüketilmiş oldu. Arnavutluk ile yapılmış olan mütarekeye sona verildi ve barış antlaşması imzalandı. Bosna Krallığı Osmanlı toprakları arasına ilhak edildi. Hersek Osmanlı Devleti’ne bağlı bir vilayet olmayı kabul etti.

1462 Çanakkale Boğazı üzerinde bulunan kaleler onarıldı. Fatih Cami’nin temelleri atıldı. Midilli Adası ve Bosna Krallığı ele geçirildi. Eflak Prensliği Osmanlı Devleti’ne bağlı bir prenslik olmayı kabul etti. Arnavutluk ile yapılmış olan mütarekeye sona verildi ve Osmanlı Devleti ile Arnavutluk arasında barış antlaşması imzalandı.

1463 Osmanlı Devleti ile Venedik arasında deniz savaşları başladı.

1466 Fatih Sultan Mehmed Arnavutluk üzerine akınlar yapmaya başladı ve Arnavutlukta bulunan kaleleri aldı. Barbaros Hayreddin Paşa namı ile tanınan Türk denizcisi Barbaros Hayreddin Paşa dünyaya geldi . Karamanoğulları Beyliği ilhak edilerek Anadolu da Beylikler Dönemine son verildi.

1467 Anadolu’da Konya ve Laren’de fethedildi. İskender Bey öldü.

1468 Şehzade Cem Kastamonu Sancağına vali olarak tayin edildi.

1469 Ermenek, Aksaray ve İçel Osmanlı toprakları arasına dahil edildi.

1470 Muhammed-hanileri adındaki grubun Osmanlı Devletine karşı çıkardığı ayaklanam bastırıldı ve ayaklanmaya katılanlar yakalanarak cezalandırıldı.

1471 Şehzade Bayezid’in oğlu Yavuz Sultan Selim dünyaya geldi. Mısır, Suriye Kölemen Sultanlığı  ve Osmanlı Devleti arasında anlaşmazlıklar baş göstermeye başaldı. Alaiyye Beyliği Osmanlı toprakları arasına dahil edildi. Alanya Osmanlı mülkü haline geldi. Fatih Camisi ve Külliyesi açıldı.

1472 Silifkenin fethi gerçekleşti. Topkapı Sarayı’nın inşaasına başlandı. İstanbul’da Çinili köşk yaptırıldı.

1473 Osmanlı Devleti ile  Akkoyunlular arasıda Otlukbeli savaşı yapıldı. Akkoyunlu Devletinin hükümdarı Uzun Hasan esir alındı..

1474 Sadrazam Mahmut Paşa idam hükmü verildi ve idam edildi.

1475 Gedik Ahmed paşa komutasındaki ordu Kırıma çıktı ve Kırım Hanlığı Osmanlı Devletine bağlılığını arz etti. Benli Giray Kırım Hanlığının başına geçirildi ve Karadeniz’in güvenliği sağlandı.

1476 Fatih Sultan Mehmed sefere çıktığı Boğdan’da zafer kazandı. Belgrad kuşatma altına alındı fakat alınamadı.

1477 Arnavutluk’ta bulunan Kroya kenti ele geçirildi. İnebahtı ile Lepanto kuşatılmıştır. Turhanoğlu Ömer Bey Venedik ve İtalya’ya topraklarına akınlar düzenledi.

1478 Fatih Sultan Mehmed Osmanlı Devletinin ilk altın parasını bastırdı.

1479 Osmanlı Devleti ile Venedikliler arasında on altı yıl süren savaş sonunda barış anlaşması yapıldı .Fatih Sultan Mehmed Venediklilere İstanbul da Balyos yani hukuki ve ticari elçi bulundurma hakkı tanıdı böylelikle Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar Venediklilere verildi. Osmanlı Devleti ile Mısır arasında anlaşmazlıklar çığrından çıktı. Kefalonya, Ayamavra ve Zanta Adaları muhasara altına alındı

1480 Fatih Sultan Mehmed İtalya’ya sefer düzenledi ve Otranto fethedildi. Rodos kuşatıldı fakat başarısızlıkla sonuçlandı.

1481 Fatih Sultan Mehmed vefat etti.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu