BiyolojiKonu Anlatımları

Bilimsel Bilginin Doğası Konu Anlatımı

Bu makalemizde bilimsel bilginin doğası konu anlatımını sade ve kısa bir şekilde anlattık. Bilimsel bilginin doğası hakkında bilgi sahibi olmak için öncelikle bilimsel bilginin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir.

Bilimsel Bilginin Özellikleri

 • Nesneldir.
 • Gözlemlenebilir ve sınanabilir olmalıdır.
 • Evrenseldir.
 • İnsan kaynaklıdır.
 • Esnek ve değiştirilebilir olmalıdır.

Bilim Adamının Özellikleri

 • Ön yargılarından uzak ve tarafsızdır.
 • Öznel davranmaz.
 • Elindeki verilerden oldukça yararlanılır.
 • Yenilikçidir.
 • Akılcı ve gerçekçidir.
 • Meraklıdır.
 • Kararlıdır.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

1. Problemin Belirlenmesi

Bilimsel bir sürece başlamadan yapılacak ilk iş problemin belirlenmesidir.

Gözlem

Merak edilen bir olayla ilgili duyu organları ya da araç kullanılarak yapılan çalışmalardır.

1. Nitel Gözlem

 • Ölçüm aracı kullanılmadan duyu organları ile yapılır.
 • Özneldir.
 • Hata payı yüksektir.

2. Nicel Gözlem

 • Ölçüm aracı kullanılır.
 • Sayısal verilere dayanır.
 • Nesneldir.

2. Verilerin Toplanması

Veri

Problem ile ilgili toplanan bilgilerdir.

3. Hipotezin Ortaya Konulması

Hipotez

Bilimsel verilere geçici çözüm yoludur. Test edilebilir olmalıdır.

İyi bir tahmin

 • Eldeki verilere ters düşmez.
 • Test edilebilir olmalıdır.
 • Yeni tahminlere olanak sağlar.
 • TAHMİN CÜMLESİ:eğer…ise….dır.

4. Deneylerin Yapılması

Bağımsız Değişken

Değiştirilen değişkendir.

Bağımlı Değişken

Bağımsız değişkenden etkilenerek değişen değişkene değişir.

Kontrol Değişken

Sabit tutulan değişkendir.

Kontrollü Değişken

Bu deneyde ;

 • Bağımsız değişken, yani bizim değiştirdiğimiz iletkenin boyu,
 • Bağımlı değişken yani bağımsız değişkene bağlı olarak değişen ampul parlaklığı,
 • Kontrollü değişken ise iletkenin cinsi ve kesiti

5. Verilerin Analizi ve Sonuç

Çıkarım

Bilimsel çalışma sırasında verilerin analizi ve yorumlama sürecidir.

6. Raporlama

 • Verilerin analizi sonucunda çıkarılan bilgiler diğer bilim insanları ile paylaşılır.
 • Çalışma sonuçları bilimsel dergi ve konferanslarda sunulur.

Teori

 • Çok sayıda kanıtla desteklenmiş kapsamlı açıklamalardır.
 • NEDEN sorusuna cevap verir.
 • Çürütülebilir.

Kanun

 • Doğruluğu tüm bilimlerce kanıtlanmış gerçeklerdir.
 • NASIL sorusuna cevap verir.
 • Değişmezlik ilkesine dayanır.
Teoriler Kanunlaşamaz.

Biyolojinin Alt Dalları

 • Zooloji : Hayvanları inceler
 • Botanik : Bitkileri inceler
 • Sitoloji : Hücre bilimidir.
 • Histoloji : Doku bilimidir.
 • Fizyoloji : Doku , organ ve sistemlerin çalışmasını ve görevlerini inceler.
 • Anatomi : İç organların yapısını, görevlerini ve birbirleri ile olan ilişkilerini inceler.
 • Morfoloji : Canlıların dış yapılarını inceler.
 • Bakteriyoloji : Bakteri bilimi.
 • Taksonomi : Sınıflandırma bilimi.
 • Genetik : Canlıların kalıtsal özelliklerini ata canlıdan oğul döllere nasıl aktarıldığını inceler.
 • Palentoloji : Fosil bilimi.
 • İhtiyoloji : Balık bilimi.
 • Parazitoloji : Parazit bilimi.
 • Entomoloji : Böcek bilimi.
 • Embriyoloji : Canlıları zigottan yeni bir fert oluncaya kadar geçirdiği evreleri inceler.
 • Mikrobiyoloji : Mikroorganizmaları inceler.
 • Biyokimya : Canlıların kimyasal yapısını inceler.
 • Moleküler Biyoloji : Canlıların yapısını moleküler seviyede inceler.
 • Mikoloji : Mantarları inceler.
 • Patoloji : Hastalıklı doku ve organları inceler.
 • Ekoloji : Canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceler.
 • Ornitoloji : Kuş bilimi.
 • Biyoteknoloji : Biyolojik sistemlere ve organizmalara uygulanan , kendilerinden yararlanılması  ve istenilen biçimlere ve ürünlere dönüştürülebilmeleri amacıyla kullanılan bilimsel teknikler ve endüstriyel yöntemlerdir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu