Staj Raporları

Okul Aile İşbirliğinin Nasıl Yürütüldüğünün Raporu (Staj Raporu)

Etkinlik: Okul aile işbirliğinin eğitim öğretim çalışmaları içindeki yeri ve okul aile işbirliğinin nasıl yürütüldüğünün raporu

Türk eğitim sisteminde, eğitim-öğretimin niteliğini önemli ölçüde düşürücü etkenlerden birinin çocuğun hayata hazırlanmasında birinci derecede role ve öneme sahip okul ile aile arasında işbirliğinin yeterince kurulamayışı olduğuna işaret eden Gülsar, velilerin, görüşme günleri dışında okul ziyaretleri ve öğrencileri okullarında ziyaret etmelerinin söz konusu olmadığına da dikkat çekti. Öğrenci başarısının okulların yapısı veya sosyo-ekonomik koşullarından ziyade aile-okul işbirliğiyle arttığının tespit edildiğini vurgulayan Gülsar, şöyle devam etti:

“Öğrencinin okuldaki gelişimi ailenin eğitime verdiği önem ile ilişkilidir. Aile-okul işbirliğinin iki avantajı vardır. Birincisi, ailenin okula ve öğrenciye gösterdiği ilgi motivasyonu sağlar. İkincisi ise, okulun yapısını, değerlerini ve standartlarını tanıyan aileler çocuklarını daha iyi yönlendirebilirler.”

Öğrencilerin başarısında okul-aile ve çevre faktörlerinin oldukça önemli bir yer tuttuğunu hatırlatan Gülsar, “Çocukları ile ilgilenen, sorunlarını çözmeye çalışan, okulla işbirliğini geliştiren ailelerin çocuklarının başarısı, ilgilenmeyen ailelere göre çok daha yüksektir. Okulun etkililiği ve öğrencinin sosyal, duygusal ve akademik açıdan gelişmesi ve başarılı olması açısından okul aile işbirliği son derecede önemli görülmektedir” şeklinde konuştu.

Aile İşbirliğinin Nasıl Yürütüldüğünün Raporu

Çeşitli çalışmalar, veli katılımının öğrencilerin tutumları, okula devam ve akademik başarıları üzerine olumlu etkili olduğunu doğrulamaktadır. Bu nedenle, okullar velileri okul faaliyetlerine katılmaları için öğrencileri isteklendirmeli ve bunu sağlayacak yeni yollar bulmalıdır.

Ancak burada iki yönlü bir sorumluluk da söz konusudur. Okulların, velilerin katılması için gerekli desteği sağlaması gerekirken, velilerin de çocuklarının eğitimine katılmak için zaman bulmaları gereklidir. Görevinin büyüklüğü ve karmaşıklığı göz önüne alındığında, okulların toplumun aktif bir şekilde yardımına ihtiyaç duyması kaçınılmazdır.

Okulların karşılaştığı problemlerin üstesinden gelmesi, toplum ve okulların ortak çalıştığı işbirlikçi çözümler ile mümkün olabilir. Bu anlamda, eğitimin okullarda daha kaliteli sunulması için öğretmenler, okul yöneticileri, aileler ve toplumun, birlikte çalışmasının gerekli olduğu söylenebilir. Ancak, yapılan araştırmaların sonuçları, doğru destek ve ortaklıklar için bir yapıya ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu