KimdirTarih

V. Murad Kimdir?

Sultan Abdülmecid’in oğlu Osmanlı Devletinin 33. padişahı olan V. Murad 'ın hayatı hakkında sizlere bilgiler vereceğiz.

V. Murad , IV. Murad ‘ın Hayatı, V. Murad dönemi önemi ve V. Murad hakkında daha fazla bilgiye bu makaleden sahip olabilirsiniz.

Hayatı

Sulta Abdülmecid ile Şevkefza Kadı efendinin oğlu olarak 1840 yılında İstanbul da dünyaya geldi. Sultan Abdülmecid’in en büyük oğludur. Babası vefat edip yerine amcası Abdülaziz tahta çıktığında veliaht şehzade oldu. V. Murad şehzadeliğinde dönemin en iyi hocalarından dersler aldı. Amcası Sultan Abdülaziz ile birlikte Avrupa seyahatine katıldı. Şehzadeliğinde serbest bir hayat yaşamış ve Kurbağalıdere’deki köşk amcası Abdülaziz tarafından kendisine tahsis edilmişti.

Amcası Sultan Abdülaziz bir saray darbesi sonucu tahttan indirilince veliaht şehzade olarak tahta çıktı. Sultan V. Murad tahta çıktığında yönetim darbeci paşaların elinde bulunuyordu. Amcası Sultan Abdülaziz tahttan indirildikten birkaç gün sonra öldürülünce V. Murad’ın psikolojisi günden güne sarsılmaya başladı.

Devleti yönetecek derece de akıl sağlığı bozulunca Şeyhülislamın fetvası ile tahttan indirildi ve yerine veliaht şehzade olan II. Abdülhamid, Midhat Paşa tarafından meşrutiyeti de ilan edeceğine söz verdiği için tahta çıkarıldı. V. Murad’ın saltanatı 93 gün sürmüş ve Osmanlı tarihinde tahtta en az süreyle kalan padişah olmuştur. Tahttan indirildikten sonra II. Abdülhamid’in emri ile ailesi ile beraber Çırağan Sarayında zorunlu oturuma tabi tutuldu.

1878 yılında Ali Suavi adında bir gazeteci etrafına topladığı birkaç yüz göçmenle Çırağan Sarayını basıp V. Murad’ı kaçırmak ve tekrar tahta çıkarmak istedi fakat Çırağan Sarayının güvenliğinden sorumlu olan Yedi- Sekiz Hasan Paşa buna engel olduğu gibi Ali Suaviyi de başına vurduğu bir sopa darbesi ile öldürdü.

Bu olaydan sonra ölümüne değin gözetim altında tutuldu. 1905 yılında V. Murad şeker hastalığından vefat etti. Cenazesi Yeni Cami de bulunan Cedid Havadin Türbesine defnedildi.

Kişiliği

Şehzadeliğinde çok iyi bir eğitimden geçen V. Murad Fransız dilini öğrenmiş ve aynı zaman da bestekarlık da yapmıştır. Devrin önemli şairlerinden olan Namık Kemal ve Ziya Paşa ile sohbetler de bulunmuş ve batı müziği tarzında besteler yapmıştır. Hal edildikten sonra gözetim altında tutulmuş son zamanlar da akıl sağlığının düzeldiğine dair dedikodular yayılmıştır.

Eşleri

 • Reftârı-Dil Kadınefendi
 • Elâru Mevhibe Başkadınefendi
 • Meyli-Servet Kadınefendi
 • Resan Hanımefendi
 • Şayân Kadınefendi
 • Nev-Dürr Hanımefendi
 • Visal-i nus Hanım
 • Cevher-riz Hanımefendi
 • Remiş-Naz Hanımefendi
 • Filiz-ten Hanımefendi
 • Gevheri

Çocukları

 • Şehzade Mehmed Selahaddin Efendi
 • Şehzade Seyfeddin Efendi
 • Şehzade Süleyman Efendi
 • Fâtıma Sultan
 • Aliyye Sultan
 • Fehime Sultan
 • Hatice Sultan

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu