Tarih

III. Murad Dönemi Kronolojisi

Bu çalışmamızda siz sevgili okuyucularımız için On ikinci Osmanlı padişahı  III. Murad Döneminde meydana gelen gelişmeler ve olaylar hakkında bilgi vermek ve yapacağınız araştırmalarda sizlere yardımcı olabilmek amacıyla bu çalışmayı hazırladık. Çalışmamızı hazırlamadan önce sizlere aha doğru bilgiler vermek için bir çok kaynaktan faydalandık. 

Kronoloji

1574 III. Murad babası II. Selim’in vefatı üzerine Osmanlı Hanedanının on ikinci padişahı olarak Osmanlı tahtına cülus etti.  Çıldır da Özdemiroğlu Osman Paşa zafer kazandı.

1575 Venedik Cumhuriyeti ile barış antlaşması yenilendi.

1577 Avusturya ile yapılan barış antlaşması sekiz yıl için yenilendi.

1578 Piyale Paşa vefat etti. Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan vefat etti. Budin valisi Mustafa Paşa idam edildi. Tiflis kuşatma altına alındı. Koyun geçidinde Osmanlılar zafer kazandı. Ereş Kalesi, Şirvan ve Tiflis Osmanlılar’ın eline geçti. Kafkasya’da ilk kez Osmanlı idare teşkilatı kuruldu. I. Şamahı Savaşı yapıldı.

1579 Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Yerine Şemsi Ahmet Paşa göreve getirildi. Özdemiroğlu Osman Paşa, Kırım Hanı ile birlikte Şamah’a girdi.

1580 Lala Mustafa Paşa Şemsi Ahmed Paşa’nın ölümü üzerine boşalan sadaret makamına getirildi.

1581 Osmanlı Devleti ile Fransa arasında üçüncü kapitülasyonlar dönemi başladı. Şehzade Mustafa’nın annesi Mahidevran Sultan vefat etti ve oğlu Şehzade Mustafa’nın yanına gömüldü.

1582 Veziriazam Koca Sinan Paşa görevden azledildi ve yerine Siyavuş Paşa atandı.

1583 Ferhad Paşa doğu cephesi ordu komutanlığına atandı. Kraliçe Elizabet ilk defa bir elçisini İstanbul’a yolladı.  Özdemiroğlu Osman Paşa İran kuvvetlerine karşı Meş’ale zaferini kazandı.  III. Murad’ın annesi Nur Banu Sultan vefat etmiştir.

1584 Veziriazam Siyavuş Paşa azledildi ve yerine Özdemiroğlu Osman Paşa tayin edildi.Osman Paşa Tebriz’i fethetti geri dönüşte de Erzurum yolu üzerinde vefat etti

1586 Mesih Paşa veziriazamlığa atandı.  Ferhat Paşa yeniden Doğu cephesi Serdarlığına atandı. Mesih Paşa sadarete geldiği yıl içinde azledildi ve yerine yeniden Siyavuş Paşa göreve getirildi.

1587 Kaptan Kılıç Ali Paşa hayatını kaybetti.

1589 Veziriazam Siyavuş Paşa azledilerek yerine tekrar Koca Sinan Paşa sadarete getirildi.  Osmanlı tarihinde ilk defa yeniçeriler kelle istemek için ayaklanma çıkardı (Beylerbeyi olayı olarak geçer).

1590 Azerbaycan ve Kafkasya Osmanlı Devleti’nin toprakları aarsına dahil edildi. Avusturya ile yeni bir barış antlaşması yapıldı.

1591 Veziriazam Koca Sinan Paşa azledilerek sadaret mührü Ferhat Paşaya verildi.

1592 Ferhat Paşa veziriazamlıktan azledilerek yerine Siyavuş Paşa sadaret makamına getirildi.

1593 Veziriazam Siyavuş Paşa  tekrar azledildi ve yerine tekrar Koca Sinan Paşa getirildi. Bespirem ve Polata Kaleleri Osmanlılar tarafından fethedildi. Koca Sinan Paşa Avusturya üzerine sefere çıktı. Belgrat’ta Osmanlı ordusu büyük bir bozguna uğradı ve bunun sonucunda birçok kale elden çıktı. Osmanlı ordusu Budin’e kadar çekilmek zorunda kaldı.

1594 Yanik, Talat ve Papa gibi Kaleler fethedildi. Eflak ve Boğdan’da bir çok Müslüman katledildi.

1595 III. Murad vefat etti.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu