KimdirTarih

II. Selim Kimdir?

Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Osmanlı Devletinin 11. padişahı olan II. Selim'in (Sarı Selim'in) hayatı hakkında sizlere bilgiler vereceğiz.

Sarı Selim Kimdir,II. Selim Kimdir, II. Selim’in Hayatı,II. Selim dönemi önemi ve II. Selim hakkında daha fazla bilgiye bu makaleden sahip olabilirsiniz.

Doğum Tarihi :1524

Doğum Yeri: İstanbul

Baba Adı: Kanuni Sultan Süleyman

Anne Adı: Hürrem Hatun

Ölüm Tarihi: 1574

Öldüğü Yer: İstanbul

Saltanat Süresi: 1566 – 1574

Kabri: İstanbul (Ayasofya Cami)

Hayatı

Sarı Selim lakabıyla da anılan II. Selim onuncu Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan’ın oğlu olarak Osmanlı payitahtı İstanbul da dünyaya gelmiştir.  Sarayda eğitim gördü. Çeşitli sancaklarda  görevler yaptı. Babası hayattayken hayatta kalan tek erkek kardeşi olan Şehzade Bayezid ile taht mücadelesine girişti ve Kanuni’nin desteğini alarak Şehzade Bayezid’i Konya Ovasında bozguna uğrattı. Şehzade Bayezid ve oğullarının boğdurulmasından sonra rakipsiz olarak kaldı.

Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Seferinde vefat edince Sokollu Mehmed Paşa’nın çağrısı üzerine Zigetvar’a gelerek on birinci Osmanlı padişahı sıfatı ile Osmanlı tahtına oturdu. II. Selim döneminin de Yükselme Devrinden sayılmasını bazı tarihçiler o devir de Veziriazam Sokollu Mehmed Paşanın sadaretinin devam ettiğinden kaynaklandığını söylemektedir. II. Selim devrinde devlet işlerini Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa yürüttü.

II. Selim devrinde deniz seferlerine önem verildi. Deniz Savaşlarına padişahların gitme adeti olmadığından deniz seferlerine katılmadı. Onun döneminde padişahların sefere çıkma usulüne de son verildi. Şehzadelerin sancaklara gönderilmesi usulü de değiştirilerek yalnızca veliaht şehzadenin sancağa çıkma usulü getirildi.

II. Selim Döneminde Avusturya ile yapılan barışın süresi uzatıldı. Rusların Türkistan hanlıklarını işgal etmesinin önüne geçilmeye çalışıldı. Bu konu da Sokollu Mehmed Paşa Don-Volga projesini gerçekleştirerek Karadeniz ile Hazar Denizini birbirine bağlayıp bu yoldan Türkistan’a geçmeyi bu yolla İran’ı kuzeyden kuşatmayı da düşünüyordu ancak bu proje gerçekleştirilemedi. Afrika da bozulan düzeni tesis etmek için Afrika da egemenlik sağlamlaştırıldı ve çıkarılan isyanlar bastırıldı. Barış anlaşmaları imzalanarak diğer devletlerle ilişkiler kurma yoluna gidildi.

II. Selim Devrinin en önemli özelliği ise bu dönem de Kıbrıs ele geçirilmiş ve Osmanlı Devleti Akdeniz de gücünü pekiştirmiştir. Kıbrıs fethedildiği yıllarda İnebahtı da Osmanlı donanması Haçlı Donanması tarafından yakıldı ise de bazı gemiler kurtarıldı ve ertesi yıl donanma yenilenerek tekrar Akdeniz’e açıldı Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa Venedik elçisine bu konu da Siz donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı kestiniz biz ise Kıbrıs’ı almakla sizin kolunuzu kestik kesilen sakal gür çıkar ama kesilen kol çıkmaz diyerek cevap vermişti. II. Selim 1574 yılında sekiz yıllık saltanatının ardından vefat etti ve yerine en büyük oğlu III. Murad geçti.

II. Selim Dönemi Kronolojisi hakkında detaylı bilgi almak için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

Kişiliği

II. Selim ordu başında sefere çıkmayan ilk padişahtır devlet işlerinde tecrübe sahibi olmadığı için devlet işlerini damadı ve veziri azamı olan Sokollu Mehmed Paşa yürütmüştür. II. Selim içkiye zaafı olan bir padişah olarak tanınırdı. Ancak ömrünün son demlerinde içkiye tövbe ettiği kayıtlara geçmiştir. Hekimlerin bir sefer de değil yavaş yavaş bırakma tavsiyesine uymayıp bir sefer de bırakmıştır. Hamam da cariye kovalarken öldüğü de doğru değildir. Zira hiçbir cariye padişahtan kaçmaz padişah da hamam da cariye kovalamaz. II. Selim Devrinde hamam da inşaat olmuştu II. Selim bazı rivayetlere göre inşaat sahasını gezerken düşüp başını taşa çarparak bazı rivayetlere göre de sabuna basıp kayarak düşmüş ve beyin kanamasından ölmüştür. II. Selim İran seferindeyken Konya Ereğli’sinde idam edilen ağabeyi Şehzade Mustafa’nın türbesini yaptırmış annesi Mahidevran Sultan’a da tahta çıktıktan sonra maaş bağlamıştır. Ağabeyi Şehzade Mustafa’nın türbesine de şunları yazdırmıştır:

”Şah Selim bin ilan Süleyman emr edüp oldı hoş bu ravzâ-i cennet-nümâ /Dedi tarihin Edâyî bendesi merkad-i gülzâr-ı Sultan Mustafa”

II. Selim aynı zaman da şair olup Selimi mahlası ile şiirler de yazmıştır.

Eşleri

Nurbanu Sultan (1525-1587)

Çocukları

 • III. Murad
 • Şehzade Abdullah
 • Şehzade Osman
 • Şehzade Mustafa
 • Şehzade Süleyman
 • Şehzade Mehmed
 • Şehzade Mahmud
 • Şehzade Cihangir
 • Gevherhan Sultan
 • Esmehan Sultan
 • Şah Sultan
 • Fatma Sultan

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu