KimdirTarih

II. Murad Kimdir ?

Bu makalemizde siz değerli okuyucularımıza Çelebi Mehmed’in oğlu Osmanlı Devletinin 6. padişahı II.Murad'ın hayatı hakkında bilgiler vereceğiz.

II.Murad Kimdir, II.Murad’ın Hayatı, II.Murad dönemi önemi ve II.Murad hakkında daha fazla bilgiye bu makaleden sahip olabilirsiniz.

Doğum Tarihi :1404

Doğum Yeri: Amasya

Baba Adı: Sultan Çelebi Mehmed

Anne Adı: Emine Hatun

Ölüm Tarihi: 1451

Öldüğü Yer: Bursa

Saltanat Süresi: 1421 – 1451

Kabri: Bursa

Hayatı

Sultan İkinci Murad Han, Osmanlı padişahlarının altıncısıdır. Babası Çelebi Mehmed Han, annesi Şehza­de Emine Hatun’dur. 1404 tarihinde Amasya’da doğdu. Sultan, uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padişahtı. Çok güzel konuşurdu. İkinci Murad’ın en bü­yük özelliği; Fatih Sultan Mehmed gibi eşine ender rastlanacak ve çok kıymetli bir kişinin babası olmaktır.

Sultan İkinci Murad Han’ın küçüklüğü Amasya, Bursa ve Edirne’de geçti. Ailesinin yanında ilk tahsilini tamamladı. Büyük âlimlerden ders okudu. 1415 senesinde Lala Yörgüç Paşa’nın yanında Amasya sancak bey­liği yaptı.

Babasının 1421’de vefat etmesinden dolayı  25 Ha­ziran 1421’de Bursa velayetinde Osmanlı Pa­dişahı oldu.

Sultan İkinci Murad Han kahraman ve büyük bir insandı. 1430’da Sela­nik ve Yanya’yı fethetti. Varna ve Kosova’da Haçlılara karşı iki büyük zafer kazandı. Sırp devletini ortadan kaldırdı. Kazandığı zaferler ve fetih­ler ile devleti her zamankinden daha kuvvetli bir hâle getirdi. Bu fetihlerle İstanbul’un fethini kolaylaştırdı.

Sultan İkinci Murad Han devrinde Osmanlı Devleti ilmin ve kültürün de merkezi oldu. Her sahada pek çok eser yazıldı. Sultan ikinci Murad Han 1451 yılında vefat etti. Kabri Bursa’dadır.

Dönemi

Sultan İkinci Murad Han, padi­şahlığı sırasında, bir an bile durup dinlenmedi. Anadolu’da Türk birliği­ni kurmak ve Rumeli’de Avrupa Hı­ristiyan devletlerine karşı memleke­ti korumak için uğraştı. Hocası Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin müjdele­ri ile oğlu Fatih Sultan Mehmed Han’ı yerine tahta geçirdi. Fakat daha sonra tekrar tahta geçip vefatına kadar padi­şahlık yaptı.

Sultan Murad Han imar işlerine çok kıymet verdi. Birçok eser bıraktı. Bundan dolayı kendisine “Ebû’l-Hayrât”  bir başka deyişle “hayır eserleri babası” şeklinde hitap edildi. Bursa, Edirne ve başka  osmanlı şehirlerinde, garibanlar için imaretler ve ulemalar için medrese ve mektepler yaptırmıştır. Edime Dârülhadisini ve buna gelir olarak Tahtakale Hamamı’nı,  Alacahamam ve Üç Şerefeli Cami’ sini  yaptırdı. Bu hayır eserleri için birçok vakıflar kurdu. Bursa Muradiye’ye cami, medrese ve imaret yaptırdı. Edime Ergene’de bir köprü yaptırdı. Uzunköprü kasabasmı kurdu. Selanik ve İpsala’da da camiler yaptırdı. Her sene Kudüs. Halilü’r-Rahman, Mekke ve Medine yoksulları için otuz beş bin altın gönderirdi. Ankara bölgesinde Balıkhisarı adlı köyü Mekke fakirleri­ne vakfetti.

 • Sultan İkinci Murad Han, ilme ve âlimlere çok hürmet ederdi. Büyük­lerin duasını aldı.
 • Onun zamanında birçok Türkçe kitap da yazıldı.
 • Sultan İkinci Murad Han, Osmanlı topraklarını 880 bin km2 ye çıkardı.
 • Dinine çok bağlı, cesur ve kahraman bir padişahtı.
 • Osmanlı padişahları devlet idaresini çok güzel kurdular. En güzel bi­naları yaptırıp, en güzel kitapları yazdırdılar. Sanata değer verdiler. .
 • Çok iyi bir askerdi.
 • Muradi mahlasıyla şi­irler yazmıştır.

Pek meşhur şiirlerin­den birisi de şudur:

Varalım bir iki gün zikredelim Mevlâyı,

Bize ısmarladılar mı bu yalan dünya­yı.

İyi insanları korudular. Kötü insan­ları da terbiye ettiler. Kimseye hak­sızlık etmediler. Osmanlı Devleti dün­yanın en güçlü devleti idi. Bu gücü hiçbir milleti sömürmeyişinden ve halka iyi davranmasından geliyordu.

II. Murad Dönemi Kronolojisi hakkında detaylı bilgi almak için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

Eşleri

 • Hüma Hâtûn – Fatih Sultan Mehmed‘in annesi.
 • Hatice Halime Hatun
 • Mara Hatun

Çocukları

 • Fatih Sultan Mehmed Han
 • Şehsade Alâaddin Bey
 • Şehzade Büyük Ahmed
 • Şehzade Isfendiyâr
 • Şehzade Hüseyin
 • Şehzade Orhan Çelebi
 • Şehzade Haşan Çelebi
 • Şehzade Küçük Ahmed Çelebi
 • Hatice Sultan, Hafsa Sultan
 • Fatma Sultan

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu