Tarih

II. Murad Dönemi Kronolojisi

Sevgili okuyucularımız bu çalışmamızla sizlere altıncı Osmanlı Padişahı II. Murad döneminde meydana gelen hadiseler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmamız tamamen alanında uzmanlaşmış tarihçilerin çalışmalarından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Temennimiz siz değerli okuyucularımızın II. Murad dönemi kronolojisi hakkında bilgi edinmesidir.

Kronolojisi

1421 Çelebi Mehmed vefat  etti bunun üzerine II. Murad altıncı Osmanlı padişahı olarak tahta oturdu. Sultan Murad’ın amcası Çelebi Mustafa saltanatın kendi hakkı olduğu iddiasıyla Rumeli’de harekete geçti. Ardına aldığı destekle Edirne’yi hakim oldu ve padişahlığını ilan etti.

1422 Ulubad suyunda yapılan savaşta Şehzade Mustafa Çelebi bozguna uğradı ve Edirne’de idam edilmek suretiyle öldürüldü. II. Murad  Rumeli’ye üzerine akınlar düzenlemeye başladı. İstanbul Osmanlılar tarafından altıncı kez kuşatma altına alındı.

1423 Eflak, Arnavutluk ve Mora üzerine akınlar başladı. Sultan Murad’ın kardeşi Şehzade Mustafa isyan etti ancak başarısızlığa uğradı ve  İznik’te ele geçirilerek idam edildi.

1424  Çandaroğlu Beyi İsfendiyar Bey’in itaat altına alınarak beyliğine son verildi. Bizans Osmanlı Devletine 30000 duka altın ödeyerek barış antlaşması yaptı. Eflak, Sırbistan ve Macaristan gibi ülkelerle Osmanlı Dvleti arasında ile anlaşmalar imzalandı. din işlerinin yürütülebilmesi için Şeyhülislamlık makamı ihdas edildi.

1425 Molla Fenari Şeyhülislamlığa atandı. Almanya ve Macaristan devletleri ile iki yıllığına barış antlaşması yapıldı. Menteşe Beyliği Osmanlı Devletine bağlı hale geldi.

1426 İzmir Bey’i Cüneyd ele geçirilerek idam edildi. Teke Beyliği Osmanlı Devleti tarafından ilhak edildi..

1428 Germiyan Beyliği hükümdarının ölümü üzerine, vasiyeti gereği Germiyan Beyliği’nin toprakları Osmanlı Devleti’nin toprakları arasına dahil edildi.

1429 Veziriazam Çandarlı İbrahim Paşa ve evliyalardan Hacı Bayram Veli ile Emir Sultan hazretleri vefat eyledi.

1430 Selânik şehri Venediklilerden geri alınarak tekrar Osmanlı mülkü oldu. Gelibolu da Osmanlı Devleti zafer kazandı .

1431 Yanyanın fethi gerçekleşti.

1432 Fatih Sultan Mehmed doğdu.

1435 Osmanlı Devleti aleyhine Macaristan, Sırbistan ve Eflak gibi devletlerle ittifak eden Karamanoğlu  Beyi İbrahim Bey Osmanlı topraklarına saldırdı ve bunun sonucunda hezimete uğradı ardından da yakalanarak idam edildi. Sırp hükümdarı Yorgi Brankoviç’in kızı Prenses Mara Sultan Murad ile evlendirildi ve Osmanlı Devletiyle akrabalık bağı kurdu ve Sırp Devleti bunun üzerine  Osmanlı Devleti’nin himayesi altına girdi.

1439 Semendire Türk akınlarısonucu ele geçirildi. Macar Kralı II. Albert Türkler karşısında bozguna uğradı.

1441 Belgrad abluka altına alındı ancak başarı sağlanamadı.

1443 Yanko Hunyadi Yanoş’un kumandasında bulunan  Haçlı ordusu, Türk akıncılarına karşı zafer kazanarak Niş ve Derbende hakim oldu.

1444 Yalvaç Savaşı yapıldı. Macaristan ile 10 seneliğine Edirne Segeddin antlaşması imza edild. II. Murad kendi isteği üzerine Osmanlı tahtından feragat etti yerini 12 yaşındaki oğlu Şehzade II. Mehmed’e terk etti. II. Murad Manisa da inzivaya çekildi. Osmanlı tahtında 12 yaşında çocuk bir padişahın bulunmasından istifade etmek niyetiyle harekete geçen Macar Kralı Edirne Segedin antlaşmasını çiğnedive Osmanlı Devletine karşı birlik çağrısı yaparak Haçlı ordusu kurdu ve Osmanlı Devletine saldırdı. Çandarlı Halil Paşa’nın gayretiyle II. Murad Osmanlı ordusunun başına geçti ve  Varna’da Haçlılara karşı büyük bir zafer kazanıldı.

1446 Çandarlı Halil Paşanın gayretleri sonucu II. Mehmed tahttan çekildi ve Manisa sancağına döndü II. Murad ikinci defa Osmanlı tahtına cülus etti. Mora Yarı Adası üzerine düzenlenen akınlar sonucunda Mora despotu Osmanlı Devletine vergi vermeyi kabul etti.

1447 II. Mehmed’in oğlu Şehzade Bayezid doğdu. Arnavutluk’ta İskender Bey ayaklanma başlattı bu ayaklanma üzerine Kroya ve  Akçahisar ablukaya alındı.

1448 Macar Başkumandanı Yanoş II. Kosova savaşında Osmanlılar tarafından bozguna uğratıldı.

1449 II. Mehmed Dulkadiroğlu Beyi’nin kızı ile evlendirildi. İsyancı başı İskender Beyi ortadan kaldırmak üzere harekete geçildi.

1450 II. Murad’ın son kez Arnavutluk üzerine yürüdü. Kroya ve Akçahisar’ın ikinci defa kuşatma altına alındı.

1451 II. Murad vefat etti ve Bursa’da oğlu Şehzade Alaaddin Ali’nin yanına gömüldü. II. Mehmed ikinci kez tahta cülus etti.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu