Tarih

II. Abdülhamid Dönemi Kronolojisi

II. Abdülhamid Dönemi Kronolojisi adlı bu çalışmamızla bu dönem hakkında bilgi vermek ve meydana gelen olay ve gelişmeler hakkında kronolojik sıraya uygun bilgiler hazırlayıp yapılacak olan araştırmalar da kolaylık sağlamak amaçlanmıştır. Bu çalışmamızı hazırlarken çok sayı da eserden bilhassa dönemin önemli kaynaklarından, görgü şahitlerinin anlattıkları ve yazdıklarından faydalanmayı ihmal etmedik. İşte karşınızda II. Abdülhamid Dönemi Kronolojisi

II. Abdülhamid Dönemi Kronolojisi

1876 II. Abdülhamid tahta çıktı. Rusya Sırbistan da Osmanlı askeri harekatının durdurulması için ültimatom verdi.Tersane Konferansı yapıldı. Meşrutiyet ilan edildi.

1877 Osmanlı Devleti ile Rusya arasında savaş çıktı. Plevne de Ruslara karşı zafer kazanıldı. Plevne düştü ve Gazi Osman Paşa esir alındı.

1878 Osmanlı Devleti Rusya karşısında bozguna uğradı. Ayetefanos Anlaşması imzalandı. Kıbrıs İngiliz yönetimine bırakıldı. Berlin Anlaşması imzalandı.

1880 Said Paşa sadrazamlığa getirildi. Ziya Paşa vefat etti.

1881 Yıldız Mahkemesi ilk duruşmasına başladı. Tunus Fransa tarafından işgal edildi. Midhat Paşa Taif’e sürgün edildi. Muharrem Kararnamesi çıkarıldı. Düyunu Umumiye İdaresi kuruldu.

1882 Mısır İngiltere tarafından işgal edildi.

1883 Sanayi Nefise Mektebi açıldı.

1884 Midhat Paşa Abdülhamid’in emri ile Taif Kalesinde idam edildi.

1886 Darul Muallimin yatılı hale getirildi. Askerlik hizmetinde değişiklik yapıldı.

1887 Yedikule Hava gaz fabrikası kuruldu

1888 Namık Kemal öldü. Sirkeci de gar binasının inşasına başlandı

1889 İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu. Alman İmparatoru II. Wilhelm İstanbul’u ziyaret etti.

1890 Japonya ile ilişkiler başladı. Bulgar ve Ermeni çeteciler bulundukları bölgeler de taşkınlıklarını arttırdı.

1891 Hamidiye Alayları kuruldu.

1892 Aşiret Mektebi açıldı.

1893 İstanbul Selanik Demiryolu yapıldı

1894 İstanbul da deprem meydana geldi. Sason da Ermeniler olay çıkardı.

1895 Ahmed Cevdet Paşa vefat etti. Halil Rıfat Paşa sadrazam oldu.

1896 Ermeniler İstanbul da karışıklık çıkardı. Giritte isyanlar baş gösterdi. Ermeniler Osmanlı Bankasına saldırdı.

1897 Osmanlı Devleti Yunanistan’a savaş açtı. Yunanistan ile barış yapıldı. Girit’e özerklik verildi.

1898 II. Vilhelm İstanbul’u ikinci kez ziyaret etti

1899 Damat Mahmud Celaleddin Paşa Paris’e kaçtı

1900 Gazi Osman Paşa vefat etti.

1901 Sadrazam Halil Rıfat Paşa vefat etti ve yerine Said Paşa getirildi.

1902 Yemen de isyan çıktı.

1903 Mehmed Ferid Paşa sadrazamlığa getirildi.

1904 Haydar Paşa rıhtımı tamamlandı.

1905 II. Abdülhamid’e suikast girişimi yapıldı. V. Murad vefat etti.

1906 Akabe Krizi çıktı.

1907 İç gümrük resimleri arttırıldı. Hama Halep demir yolu hattı tamamlandı.

1908 Reval görüşmeleri yapıldı. İkinci Meşrutiyet ilan edildi.

1909 31 Mart Komplosu tezgahlandı ve olaydan sorumlu tutulan II. Abdülhamid tahttan indirilerek Selanik’e sürgün edildi ve yerine kardeşi V. Mehmed Reşad çıkarıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu